สิ่งที่คนไทยควรเกี่ยวกับเรื่องงานศพ

ความจริงแล้วปริศนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องงานศพนั้นมีอยู่หลายข้อ


1. มัดตราสังข์สามเปราะ

มัดที่คอ หมายถึง บ่วงรักลูก
มัดที่มือ หมายถึง บ่วงรักสามี - ภรรยา
มัดตรงข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ

ติดอยู่สามบ่วงนี้ ไปนิพพานไม่ได้ ต้องเวียน
ว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีจบสิ้น

2. เคาะโลงรับศีล

ไม่ใช่ให้คนตายมารับศีล แต่เพื่อเป็นการบอกคนที่มา ร่วมงานว่า
อย่าเอาแต่มัวประมาทขาดสติ ไม่สนใจในหลักธรรมคำสอน
เมื่อตายไปหมดโอกาสทำความดี จะเคาะจนโลงแตกก็ลุกขึ้นมาไม่ได้

3. สวดอภิธรรม

มักสวดเป็นภาษาบาลี คนเป็นฟังไม่รู้เรื่อง จึงนึกว่า สวดให้คนตาย
แต่จริงๆ แล้วเป็นการสวด เพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่
เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติ ให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจ แต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผล
ควรสำรวมส่งจิตไปอยู่กับ เสียงพระสวด ให้จิตสงบนิ่ง
อยู่กับเสียงพระสวดก็จะเกิดสมาธิจิตได้

4. บวชหน้าไฟ
มักเข้าใจกันว่า เป็นการบวชจูงผู้ตายขึ้นสวรรค์
ความจริงนั้น ไม่ใช่ เพราะการบวชหน้าไฟ เป็นการปลงธรรมสังเวช
ต่อการเกิด แก่ เจ็บ และตายในที่สุด

มนุษย์ก็มีเท่านี้ ทำให้เกิด การเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัย
ไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศฆราวาส แล้วพอใจในสมณะเพศ
มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น เข้าสู่มรรคผล นิพพาน

5. การนิมนต์พระจูงออกหน้าศพ
เพื่อจะสอนคนที่ยังอยู่ให้ได้สำนึกว่า ตอนที่ยังอยู่ ต้องเดินตามหลังพระ
หมายความว่า ให้ดำเนินชีวิตตามพระ ธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั่นเอง
จึงจะอยู่ดีมีสุข มีความเจริญก้าวหน้า

6. การเวียนซ้าย 3 รอบ
หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในภพทั้งสาม
อันมี กามภพ รูปภพ อรูปภพ ด้วยอำนาจ กิเลส ตัณหาอุปทาน
ก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้น

ฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลส เป็นการสอนธรรมชั้นสูง จึงได้พาศพเวียนซ้าย

7. การใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ

เพื่อชี้ให้เห็นว่า น้ำมะพร้าวเป็นน้ำ สะอาด บริสุทธิ์
ผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องชำระจิตให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากพระธรรม

8. การแปรรูปหลังจากเผาแล้ว

มีการเก็บอัฐิ และมีการเขี่ยขี้เถ้า
ผู้ตายให้เป็นรูปร่าง กลับไปกลับมา
เพื่อจะบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้ว ตามวิบากของกรรมต่อไป

จากวารสารธรรมลีลา เพื่อดุลยภาพของสังคมโดย : ultraman
อัพเดท : 02-08-54, 15:12 น.
ที่มา : artsmen

ความคิดเห็นทั้งหมด
Cesfloug
ความคิดเห็นที่ 1
Amoxicillin Skin Rash viagra online prescription Buy Cheap Purchase Uk Viagra Zithromax For Ear Infections online pharmacy Where To Purchase Clobetasol 30g From Canada Cash Delivery Sale Generic Stendra viagra 50mg Amoxil No Rx We will provide a rapid decision online and funds will be transferred to your bank account the same day sometimes in as quick as hours.You can do this by integrating elements such as GoogleAdSense affiliate links and paid advertising into the site. bad credit loan Purchasers of either the book or PDF version can receive a free copy of
IP: 31184238xxx
วัฒนธรรมล่าสุด
ดูข่าววัฒนธรรมทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)