ภาคอสังหาฯ ชี้ บ้านหลังแรก คนรวยได้ประโยชน์

 นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวถึงมาตรการลดภาษีบ้านหลังแรกว่า มาตรการนี้ไม่ได้ส่งผลต่อตลาดการซื้อ-ขายบ้านหรือคอนโดมิเนียมมากนัก เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บริโภคที่ชะลอการซื้อบ้านก่อนหน้านี้ ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น เพราะได้ทราบรายละเอียดของโครงการแล้ว ซึ่งในส่วนนี้คนที่ได้ประโยชน์จะเป็นคนรายได้สูงตามฐานภาษีของแต่ละคน ถ้ารายได้ต่ำเมื่อคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา และหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว โดยปกติก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่ดี

ด้านนายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวสอดคล้องกันว่า มาตรการบ้านหลังแรกของรัฐบาลชุดนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์ไม่มากนัก ซึ่งจากข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังแรกที่แท้จริงนั้น ส่วนใหญ่ซื้อราคาเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท และผู้ซื้อส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น จึงหักลดหย่อนได้น้อยมาก เพราะเมื่อนำค่าใช้จ่ายมาหักรายได้ต่อปีแล้วไม่เกิน 150,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีอยู่แล้ว

สำหรับคนที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรดังกล่าวนั้น นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ต้องเป็นคนที่มีรายได้สุทธิเกิน 150,000 บาทต่อปี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่จ่ายด้วย หากรายได้สุทธิอยู่ที่ 150,000-500,000 บาท หรือเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 50,000 บาท จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 10% ดังนั้นเมื่อรัฐบาลให้ลดหย่อน 10% ของราคาบ้าน หากบ้านราคา 2 ล้านบาท ก็จะลดหย่อนได้ 200,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี หรือเท่ากับปีละ 40,000 บาท ซึ่งเมื่อหักลดหย่อนภาษีบุคคลที่เสียอยู่ ก็เท่ากับว่าได้ลดภาษีประมาณ 4,000 บาทต่อปีเท่านั้น หรือหากซื้อบ้านราคา 5 ล้านบาท เท่ากับนำมาหักลดหย่อนปีละ 100,000 บาท ซึ่งคนระดับนี้จะต้องมีรายได้สูงปีละประมาณ 4 ล้านบาทขึ้นไป และต้องจ่ายภาษีปีละประมาณ 37% ของเงินได้พึงประเมิน ก็เท่ากับว่าหักภาษีได้แค่ 37,000 บาท

ทั้งนี้ นายอิสระ ยังบอกด้วยว่า มาตรการ ที่ช่วยคนซื้อบ้านหลังแรกได้อย่างแท้จริง คือเรื่องอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่งเท่ากับว่ามาตรการของรัฐบาลชุดก่อนดีกว่า เพราะช่วยคนได้เป็นวงกว้างมากกว่า และเป็นการช่วยคนที่ควรช่วย เพราะคนรายได้สูงนั้นน่าจะมีบ้านหลังแรกกันไปหมดแล้ว

ทางด้านนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่ผลของมาตรการดังกล่าวยังทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเพิ่ม ขึ้นอีกด้วย

-------------------------

 

 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการ ภาษีเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือโครงการบ้านหลังแรก ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ โดยนำค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ พร้อมที่ดิน หรืออาคารห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัย มาหักลดหย่อนภาษีตามจำนนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 10 % ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ทยอยหักภาษี ในจำนวนปีละเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 5 ปี  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

เปิดหลักเกณฑ์โครงการบ้านหลังแรก มีดังนี้

            1. ผู้มีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

            2. ต้องเป็นบ้านใหม่ หรือคอนโดมิเนียมใหม่ ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่นับรวมที่อยู่อาศัยสร้างเอง หรือบ้านมือสอง

            3. ให้นำค่าใช้จ่ายที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ มาหักลดหย่อนภาษีได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

            4. ผู้มีเงินได้มีสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริง

            5. การยกเว้นภาษีจะใช้วิธีการหักค่าลดหย่อน ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้สิทธิ์ครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้โอน กรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ โดยสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี
      
            6. ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

            7. ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

            8. ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

            ทั้งนี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตนขอยืนยันว่ามาตรการบ้านหลังแรกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำตามสัญญาที่พรรค เพื่อไทยได้หาเสียงไว้ และยืนยันว่าประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเท่ากันหมดถ้าอยู่ในระบบภาษี ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี หรือเงินเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท ก็ สามารถขอใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีถัดไปได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณภาษีในปี 55 แต่อย่างใด

       

โดย : ultraman
อัพเดท : 21-09-54, 12:39 น.
ที่มา : ครอบครัวข่าว 3

ความคิดเห็นทั้งหมด
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 20
cialis prices we choice cialis pfizer india cialissv.com safe site to buy cialis online http://cialissv.com/ cheap cialis http://cialissv.com/#cialis-20-mg generic cialis pharmacy reviewcialis professional reviewsbuy cialiscialis cheap fastis cialis like viagraviagra and cialis stopped workingscript script cialiscialis kopen ervaringencialis generika gunstig bestellendonde comprar viagra cialisorder cheap cialiscialis soft suppliers in ukfind cialis online best pricelegitimate cialisdiscount soft cialiskamagra viagra cialisgeneric cialis tadalafil price comparisonkamagra silagra gene
IP: 46118120xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 19
cialissi.com buy cialis sample pack order cialis from india http://cialissi.com/ cialis reviews http://cialissi.com/#cialis-generic
IP: 46119127xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 18
viagra pills get viagra online prescription viabiovit.com viagra uk price http://viabiovit.com/ buy viagra on line http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg prix viagra cialis levitrachildren on viagraemballage viagra pfizercombien de temps dure effet viagraviagra cialas levitra comparisoncomo comprar viagra argentinadonde venden viagra en limanew viagra commercial musicviagra en diabetes 2alkohol and viagraviagra deliverynhs viagra guidelinesviagra fiyatlar? ankaraviagra europe rezeptfreiviagra gummibarchen
IP: 46118123xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 17
generic viagra buy viagra 50mg viagraiy.com buy generic viagra online cheap http://viagraiy.com/ viagra generic http://viagraiy.com/#discount-viagra viagra beginningsviagra online bestellen per nachnahmeviagra corporate headquartersviagra everydayviagra priser tyrkietcialis viagra comparisonsdo male porn stars use viagracan you take viagra after drinking beerhow long can viagra workmaking viagra
IP: 46118123xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 16
viagra prices buy viagra mexico viagraiy.com buy brand viagra online without prescription http://viagraiy.com/ how can you buy viagra online http://viagraiy.com/#low-cost-viagra-20mg what is the maximum dosage for viagrasaturday night live sofia viagracomprar viagra precisa de receita medicaviagra and eyesighcordarone et viagrahome made strong viagraviagra kaufen in baselviagra featuresacheter viagra a geneveles effets nefastes du viagramr viagra vostfrgeneric viagra costsdrinking alcohol and viagraotras propiedades del viagracan you take blood pressure tablets and viagra
IP: 46118123xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 15
cialisees.com cost of cialis cvs cialis generico in farmacia http://cialisees.com/ cialis dosage http://cialisees.com/#cialis-super-active
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 14
cialisees.com tadalafil 20 mg wow cialis tadalafil 100mg http://cialisees.com/ cialis para que sirve http://cialisees.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 13
babecolate.com cialis 100mg suppliers are there generic cialis http://babecolate.com/ cialis coupon http://babecolate.com/#cialis-5mg
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 12
cialisvbuy.com venta cialis en espaa generic cialis levitra http://cialisvbuy.com/ cialis for daily use http://cialisvbuy.com/#cialis-canada
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 11
cialisbuys.com cialis prezzo di mercato what is cialis http://cialisbuys.com/ cialis generico en mexico http://cialisbuys.com/#buy-cialis-super-active
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 10
cialisvonline.com safe dosage for cialis buy generic cialis http://cialisvonline.com/ cialis coupons http://cialisvonline.com/#cialis-5mg
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 9
cialisvipsale.com tadalafil 10 mg generico cialis mexico http://cialisvipsale.com/ viagra or cialis http://cialisvipsale.com/#cialis-super-active
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 8
cialisvi.com costo in farmacia cialis cialis 50 mg soft tab http://cialisvi.com/ precios cialis peru http://cialisvi.com/#generic-cialis
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 7
cialisvi.com generic cialis 20mg tablets cialis official site http://cialisvi.com/ tadalafil 20mg http://cialisvi.com/#cialis-5mg
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 6
cialisvus.com dosagem ideal cialis cialis 5 mg funziona http://cialisvus.com/ cialis generic http://cialisvus.com/#cialis-5mg
IP: 17813789xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 5
cialis pills 20 mg cialis canada cialisb.com sublingual cialis online http://cialisb.com/ cialis 20mg http://cialisb.com/#buy-cialis-super-active stay hard cialisonline cialis saleswhat's more effective cialis or viagracialis lilly tadalaficialis ja viagrahoe snel werkt cialiscan i split cialisno prescription cialis overnightcialis generic 90 tabletsprezzi di viagra e cialisnet cialis
IP: 46118113xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 4
viagra 100mg how to buy viagra online safely viagraiy.com buy viagra online uk next day delivery http://viagraiy.com/ low price viagra pills http://viagraiy.com/#low-cost-viagra-20mg viagra belo horizontedifferences viagra cialiswhat drugs can't you take with viagracan cialis and viagra be combinedmecanismo de accion del sildenafil (viagra)viagra consequenciasviagra vilniuswhat heart condition uses viagratongkat ali ou viagra naturalpreco dos genericos do viagrabest cialis levitra viagra
IP: 13424955xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 3
cialis tv commercialsu 2242 cialis5 mg cialis reviewcialis 20 mg in halfcialis vietnamdiscounts for cialisapproved cialis soft fdabuy com online phentermine cialis softcheap cialis generic 32 pillscialis in deutschen apothekencheapest generic viagra cialis pillsviagra or cialisgeneric cialis pills free trial offer tesco price cialis Cialis pills generic cialis at walmart Cialis generico cialis generico http://cialisiv.com/ cialis sudden hearing losscialis chewable reviewslevitra vs cialis vs viagra drinkingcialis sweetviagra/cialis aufree samples of viagra or cialiscialis and ischemic attackssu cialisdrug interaction bet
IP: 46118123xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 2
cialis bij hoge bloeddrukcialis 10 20 mg picturecheap online softtabs cialis softcialis overnight onlineincreased alk phos cialiscialis c20 reviewbuy online prescription vaniqa cialis softcuba gooding junior video cialis bonercialis generic 10 tabletscialis official myspacecialis attorney ohioprice cialiscialis g75 cialis soft tadalafilis there an alternative to cialis or viagra what is cialis Cialis canada chinese cialis 50 mg Generic cialis enter site natural cialis http://babecolate.com/ cialis soft online gt cheap cialis softcialis canadian drugnatural cialisgevolgen gebruik cialisacquisto online cialisexperience
IP: 46118123xxx
buy erectile
ความคิดเห็นที่ 1
erectile problems erectile dysfunction pills erectile quality scale best erectile dysfunction pills is erectile dysfunction covered by insurance http://eddrugsgeneric.com/
IP: 46118123xxx
เศรษฐกิจล่าสุด
ดูข่าวเศรษฐกิจทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)