ยาคุมฉุกเฉิน ช่วยลดการตั้งครรภ์ได้ 75%

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

ยาคุมฉุกเฉิน ช่วยลดการตั้งครรภ์ได้ 75%

ยาคุมฉุกเฉิน / ยาคุมหลังร่วม ไม่ใช่ยาคุมธรรมดาซึ่งที่ต้องกินเป็นประจำทุกวัน หากแต่ยาคุมฉุกเฉินมีปริมาณฮอร์โมนสูงกว่า เพราะผลิตขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาให้แก่ผู้หญิงที่ไม่ต้องการตั้งครรภ์ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

- มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ

- ใช้ถุงยางแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่ารั่ว/แตก/หลุดหรือไม่

- กินยาคุมชนิดธรรมดาอยู่ แต่ลืมเกินไป วันสองวันหรือนานกว่านั้น

- ใส่ห่วงคุมกำเนิดแล้ว แต่มันหลุด

- นับระยะปลอดภัย (หน้าเจ็ดหลังเจ็ด) ผิดพลาด

- ถูกข่มขืน, มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ ไม่เต็มใจ

ในภาวะฉุกเฉินที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกวิธี หลังจากมีเพศสัมพันธ์จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% แต่ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำ หรือมีเป็นระยะๆ คุณควรจะใช้วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดา ซึ่งจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่าการกินยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉินป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร

การออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนั้นมีลักษณะเดียวกัน กับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบธรรมดา จากการศึกษาเชิงสถิติพบว่า ยาคุมฉุกเฉินมีการทำงานหลายอย่างพร้อมๆ กัน อาทิเช่น ขัดขวางการตกไข่, ทำให้การตกไข่ช้าลงกว่าเดิม ขัดขวางการปฏิสนธิโดยสร้างเมือกขึ้นในท่อนำไข่ ทำให้อสุจิและไข่เคลื่อนที่เข้าหากันลำบากขึ้น ขัดขวางการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว เป็นต้น กลไกการทำงานหลายทางนี้ทำให้ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่อนข้างสูง ถ้าใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น

ยาคุมฉุกเฉินมี 2 แบบ 

1. ยาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนผสม ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสตินผสมกัน (Combined Pill Regimens : Yuzpe Method) ปริมาณยาที่กินแต่ละครั้งต้องมีฮอรฺโมนเอธิลเอสตราดิออล (ethinyl estradiol) อย่างน้อย 0.1 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนเลวอนอร์เจสเตรล (levonorgestrel) อย่างน้อย 0.5 มิลลิกรัม

2. ยาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว (Progestin-Only Pill Regimens) ปริมาณยาที่กินแต่ละครั้งต้องมีฮอร์โมนเลวอนอร์เจสเตรล (levonorgestrel) อย่างน้อย 0.75 มิลลิกรัม

หาซื้อได้ที่ไหน

เป็นยาที่ถูกต้องตามกฏหมาย หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ในชื่อ โพสตินอร์ หรือ มาดอนนา หรือร้านขายยาในห้างสรรพสินค้าก็มี ร้านวัตต์สัน ร้านบูท ก็มี ราคา ประมาณ 40 บาท (มาดอนนาถูกกว่าราว 30 บาท) มี 2 เม็ด ต้องกินให้หมดทั้ง 2 เม็ด โดยเม็ดแรกกินเร็วที่สุดจะได้ผลดีที่สุด

วิธีการกินยา

ตามข้อมูลทางวิชาการ การกินยาคุมฉุกเฉินทั้งแบบฮอร์โมนผสม และแบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยว มีวิธีการกินเหมือนกันคือ ต้องกิน 2 ครั้ง

- ครั้งแรกภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์

- ครั้งที่สอง กินหลังจากที่กินครั้งแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง

หมายความว่า ถ้ามีเพศสัมพันธ์ตอนสองทุ่ม และกินยาเม็ดแรกตอน 5 ทุ่ม จะต้องกินยาเม็ดที่สองตอน 11 โมงเช้าซึ่งก็คือ 12 ชั่วโมงถัดมานั่นเอง

อาการข้างเคียง

จากการศึกษาวิจัยพบว่า หลังจากกินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปแล้ว ผู้หญิง 1 ใน 2 คนจะมีอาการคลื่นไส้และผู้หญิง 1 ใน 5 คนอาเจียน หากกินยาพร้อมกับกินอาหารตามเข้าไปด้วยก็จะช่วยลดอาการคลื่นไส้ลงได้บ้าง แต่ถ้าอาเจียนในช่วง 2 ชั่วโมงแรกหลังจากการกินยาเม็ดแรก ก็อาจจะต้องกินเม็ดแรกซ้ำอีกครั้ง

หลังการกินยานี้แล้ว ประจำเดือนควรจะมาภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ถ้าประจำเดือนไม่มาภายในเวลาดังกล่าวและมีอาการต่อไปนี้คือ

* ปวดท้อง * เจ็บหน้าอก ไอ หรือหายใจขัด * ปวดหัวมาก วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย มึนงง * มองเห็นไม่ชัด * ปวดน่องหรือโคนขาอย่างหนัก

ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นการบ่งชี้ถึงการตั้งครรภ์ หรืออาการแทรกซ้อนที่จำเป็นต้องให้แพทย์วินิจฉัย อาการข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน (postinor, madonna) คลื่นไส้อาเจียน คลื่นไส้พบได้ 30 -50 % ส่วนอาเจียน พบได้ 15 – 25 % นอกจากนี้อาจมีอาการต่อไปนี้ด้วยในบางคน เช่น เหนื่อย เจ็บหรือคัดเต้านม ปวดศีรษะ ปวดท้อง เวียนหน้า อาการจะหายไปเองภายใน 1- 2 วัน ยาแก้อาเจียนก่อนกินยาคุมฉุกเฉินช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้

ยังไม่มีงานวิจัยว่าถ้ากินแล้วอาเจียนภายใน 1 – 3 ชั่วโมง จะต้องกินซ้ำหรือเปล่า ถ้าไม่กินซ้ำจะได้ผลไหม กรณีนี้อาจใช้ยาสอดช่องคลอดแทนกินซ้ำก็น่าจะดีกว่ากินซ้ำ

สำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก, โรคหัวใจ, โลหิตแข็งตัว หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นเลือดหัวใจอาจจะต้องปรึกษาแพทย์เสียก่อน หรืออาจจะใช้ยาคุมฉุกเฉินชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งปลอดภัยกว่าชนิดฮอร์โมนผสม อย่างไรก็ตาม ประมาณ 20 ปีที่การผลิตยานี้ขึ้นมาใช้ ยังไม่พบว่ามีรายงานการเสียชีวิต หรืออาการแทรกซ้อนร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน

หลังกินยา 3 – 5 วัน อาจจะมีเลือดออกจากระดับยาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่บางคนไม่มีเลือดก็มี ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด

หลังกินยา 3 สัปดาห์ควรตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์  เพราะยานี้ได้ผลไม่ถึง 100 % กรณีที่มีเลือดออกหลังกินยาคุมฉุกเฉินแล้วจะเริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ  21/28 เม็ดตามปกติก็ได้ แต่แผงแรกต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่นถุงยางอนามัย และเมื่อถึงแผงที่สองยาเม็ดคุมกำเนิดก็มีประสิทธิภาพเต็มที่แล้ว

โดย : Chang noye
อัพเดท : 04-09-56, 10:55 น.
ที่มา : postjung

ความคิดเห็นทั้งหมด
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 11
cialis for sale south africa cialis manufacturer coupon cialisvu.com interactions for cialis http://cialisvu.com/ cialis dosage amounts http://cialisvu.com/#generic-cialis
IP: 46119122xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 10
buy cialis tadalafil at horizon drugscanada levitra cialis viagracialis for daily useis cialis more effective than viagraviagra e cialis diferencasrock hard erections cialischeap soft cialis 30 tabletswhich works betters cialis or viagra1cialis comparison levitra viagracialis generic pricebuy online prescription cialis soft withoutviagra cialis ou levitra qual e o melhorcan i take cialis one day and viagra the next daycan i order cialis soft onlinecialis soft interactioncialis viagra propecia levitra erectile dysfunctioncialis once a day generico cialis sale online Cialis tablets australia acheter cialis meilleur pri Cialis
IP: 46118157xxx
ed pills
ความคิดเห็นที่ 8
erectile incontinence best ed drugs can erectile dysfunction cause depression buy erectile dysfunction medications online buy erectile dysfunction meds http://eddrugsgeneric.com/
IP: 46118123xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 7
Priligy Est Legal Au Canada Cialis Cost Levitra Disfuncion Erectil Finpecia Uk Levitra Online Cheap Acheter Cialis En Toute Confiance Kamagra Prezzo Oral Jelly Cheap Viagra Pills Viagra Frau Rezeptfrei Achat De Cialis Online cialis price Viagra Generico Providencia Levitra Generika Unterschied Buy Cialis Online Cheap Levitra 10mg Price Blueforce Viagra Buy Cheap Cialis Site Elocon No Physi
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 6
Amoxicillin Allergy Diagnosis Buy Kamagra Oral Jelly Cialis E Varicocele Meilleure Facon De Prendre Priligy Cheap Priligy Cialis Super Active 20mg Which Is Trust Website To Buy Viagra Cialis Free Offer Comprar Cialis Online Andorra Levamisole generic viagra Buy Zithromax Over The Counter Children'S Dosage For Amoxicillin Buy 25mg Viagra Online Cephalexin Side Effect Kamagra Viagra Vardenafil Che
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 5
Drug Spironolactone For Cheap vardenafil 20 mg.no prescription Buy Bactrim Online Overnight Delivery Canada Prescription Drugs Viagra Cialis Cialis 20 Mg Foglietto Illustrativo Kamagra Online Kaufen Forum Levitra Buying Buy Johnson And Johnson Propecia Prescription Cialis viagra prescription Priligy Dapoxetina Senza Ricetta Where Can I Buy Cipro Xr Buy Isotretinoin Progesterone 100mg Hormone Replacement Cialis Generika Serios
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 4
Generic Name Propecia viagra online prescription Kamagra Nebenwirkungen Vendita Priligy On Line Low Price Viagra Amoxicillin Sun Effects V Gel Reviews cialis price Cialis Reembolso Can I Purchase Progesterone Free Consultation Propecia Online Uk Buy Canada Pharmacy Pay With Paypal Vente De Kamagra viagra Purchase Propecia Tab generic isotretinoin website cod accepted Antabuse Cheap Tadalafil Kaufen In Deutschland Priligy Farmaco Gen
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 3
Zentel Visa Accepted By Money Order Without Perscription Mail Order Levitra Does Amoxicillin Help Inected Bud Bites Amoxicillin Bronchitis Dosage Generic Cialis Cheapest Cialis 60 Mg Pills Levitra 5mg Vs 10mg By Cheap Clomiphene Cialis Tabs Sale Acheter Lioresal 25mg Buy Cheap Propecia Uk Viagra Pfizer Maroc Propecia De Efectos Secundarios Cost Of Clomiphene Amoxicillin Used In Abortions Amoxicillin And Clavulanate Po
IP: 146185223xxx
RoberNamn
ความคิดเห็นที่ 2
Buy Kamagra Jelly Online Buy Cheap Viagra Keflex Cure Stomach Pain generic isotretinoin skin health low price Mail Order Viagra Water Pills On Line Pharmacy Buy Theophylline Sildenafil 20mg Drug Reviews Viagra Description Kamagra Jellies Cialis Generika Ohne Zollprobleme Amoxicillin 250 Mg Buy Cheap Kamagra Site Hydrazide No Rx Discussion Priligy Brand Zoloft Online Flagyl 40
IP: 146185223xxx
Cesfloug
ความคิดเห็นที่ 1
Cialis No Me Funciona Purchase Levitra Buy 250 Mg Amoxicillin Online Salzarex Capsules Online Pharmacy Cheap Kamagra Tablets Find Isotretinoin Legally Tablet Levitra User Reviews Order Xenical Online Usa Cialis Viagra Controindicazioni Fluoxetine Can I Purchase Priligy Buy Online Uk Metforin For Pets Amoxicillin The Right Dose For Seniors Brand Prozac Online Levitra Equivale
IP: 31184238xxx
เซ็กซ์กับการป้องกันล่าสุด
ดูข่าวเซ็กซ์กับการป้องกันทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)