ข่าวดี ลดภาษีบุคคลธรรมดา 5-50%

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

ข่าวดี ลดภาษีบุคคลธรรมดา 5-50%

กระทรวงการคลัง ประกาศโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ ส่งผลให้ผู้มีรายได้เสียภาษีลดลง โดยผู้มีเงินเดือน 24,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ในปีภาษีนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557

นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เหลือ 35% โดยมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2556 และปีภาษี 2557 ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษี เสียภาษีลดลง 5-50% โดยจะเป็นอัตราที่ใช้สำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 เป็นต้นไป

นางเบญจา กล่าวว่า อัตราภาษีที่ซอยย่อยเป็น 7 ขั้น เป็นไปตามที่ ครม.ได้เห็นชอบการปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว แต่ในขั้นตอนการบังคับใช้ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอไปยังรัฐสภายังไม่ได้มีการพิจารณาจึงต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก่อน เพื่อให้มีผลในปีภาษี 2556

คาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ลดลงประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท แต่ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในงบประมาณปีที่ผ่านมา กรมสรรพากรจัดเก็บเงินได้บุคคลธรรมดา 299,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,831 ล้านบาท หรือ 12.3% จากปี 2554 ที่จัดเก็บได้ 266,203 ล้านบาท

นางเบญจา กล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จะบังคับใช้เฉพาะเรื่องของการปรับปรุงอัตราโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องของการขยายวงเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว จาก 60,000 บาท เป็น 1.2 แสนบาท ส่วนการพิจารณาลดภาษีเงินได้คณะบุคคล ต้องรอการพิจารณา พ.ร.บ.ในรัฐสภาตามขั้นตอนก่อน

"การปรับโครงสร้างอัตราภาษีครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ให้ประโยชน์กับคนรวย โดยคนที่มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท หรือปีละ 360,000 แสนบาท จะเสียภาษีลดลง 50% คือ จากเดิมที่เคยเสียภาษี 12,000 บาท อัตราใหม่จะเสียภาษีเพียง 6,000 บาทเท่านั้น ซึ่งมีผู้เสียภาษีในระดับนี้ประมาณ 1.4 ล้านคน"

ขณะที่คนที่มีรายได้เกินกว่าปีละ 4 ล้านบาท จะเสียภาษีลดลงเฉลี่ย 5% เท่านั้น คือจากเดิมต้องเสียภาษีประมาณ 1.075 ล้านบาท อัตราใหม่จะเสียภาษีประมาณ 1.003 ล้านบาท โดยคนกลุ่มนี้มีประมาณ 20,000 ราย” นางเบญจา กล่าว

ด้าน นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุม ครม.ได้มีการพูดคุยกันในการประชุม ครม.ว่าการที่ช่วยให้ประชาชนเสียภาษีเงินได้ลดลง แม้รัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้น้อยลง แต่คาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และรัฐบาลอาจสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น

ลดภาษีบุคคลกระตุ้นจีดีพี 0.1%

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค.ได้คำนวณผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) หลังการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า จะมีผลกระทบต่อการปรับขึ้นของจีดีพีประมาณ 0.1% โดยคิดจากกรณีฐานรายได้ของบุคคลธรรมดา ที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงสร้างดังกล่าวที่จะมีจำนวนประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

"ทุกๆ 1% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น จะมีการใช้จ่ายราว 0.6% ส่วนที่เหลือ 0.4% จะเป็นเงินออม เพราะผู้ที่มีรายได้สูงนั้น เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นมักจะนำไปออมมากกว่าการใช้จ่าย"

ก่อนหน้านี้ กรมสรรพากรได้ประเมินว่า การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้มีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรประมาณ 25,000 ล้านบาท แต่จะทำให้รายได้สุทธิของผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภค ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและฐานภาษีในระยะยาว รวมทั้ง ทำให้อัตราภาษีของไทยเป็นที่จูงใจและแข่งขันกับต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น รองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทหารไทยหั่นจีดีพีปีนี้โตต่ำ 3%

การลดภาษีในครั้งนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจปีหน้า แต่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังชะลอตัว โดยหลังจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดประมาณการปีนี้ เหลือ 3% และ ปีหน้า 4-5%

การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของ สศช. ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยของสถาบันการเงินเริ่มปรับประมาณการเศรษฐกิจใหม่เช่นเดียวกัน

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยเตรียมปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ใหม่ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการปรับประมาณการจีดีพีของปีนี้ใหม่เป็นรอบที่ 4

"เดิมเรามองว่า การเติบโตของจีดีพีไตรมาสที่ 3 น่าจะอยู่ในระดับ 2.9 % แต่ออกมาต่ำกว่าที่เราคาดที่ 2.7 % ทำให้เราต้องทบทวนตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใหม่ทั้งหมด โดยมองว่าประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะต่ำกว่า 3 % คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้"

นายเบญจรงค์ กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในไตรมาสที่ 3 สะท้อนให้เห็นว่า การอุปโภคและการบริโภคยังคงชะลอตัว การลงทุนภาครัฐก็ไม่มีออกมาต่อเนื่อง อีกทั้งการส่งออกก็ยังไม่ขยายตัว ทำให้ตัวเลขการเติบโตในไตรมาสที่ 3 ออกมาไม่ดีนัก

ส่วนการเติบโตของจีดีพีในไตรมาส 4 มองว่า หลังจากที่จีดีพีในไตรมาสก่อนหน้า มีทิศทางที่ลดลง ทั้งไตรมาสที่ 2 เติบโตที่ 2.9% ไตรมาสที่ 3 เติบโต 2.7% ทำให้มองว่าทิศทางไตรมาสที่ 4 การเติบโตน่าจะยังชะลอตัวและจะเติบโตได้เพียง 1% เท่านั้น ผลจากฐานจีดีพีในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนนั้นสูงมาก โดยมีการเติบโตระดับ 19% อีกทั้งการส่งออกยังไม่มีทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะที่การลงทุนภาครัฐบาล ก็ยังคงไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นด้วย ทำให้คาดว่าจีดีพีทั้งปีจะโตต่ำกว่า 3%

ทั้งนี้ หากรัฐบาลต้องการที่จะให้จีดีพีของทั้งปีเกิน 3% นั้น การเติบโตของไตรมาสที่ 4 ต้องขยายตัว เกิน 4% และรัฐจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงจะมีโอกาสเป็นไปได้

"เกียรตินาคิน" คาดปีนี้โต 2.9%

ด้าน นายปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวว่า ทางฝ่ายวิจัยได้มีการปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ใหม่ โดยมองว่าการเติบโตของปีนี้น่าจะอยู่ที่ 2.9% เท่านั้น เป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงชัดเจน และไม่มีอะไรเข้ามาขับเคลื่อนใหม่ ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศโดย สศช. เป็นตัวย้ำว่าเศรษฐกิจไทยนั้น ยังมีแนวโน้มไม่สดใสต่อเนื่อง และจะฉุดให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเติบโตเพียง 4.3% เท่านั้น

"ตัวเลขการเติบโตในไตรมาสที่ 3 นั้น ออกมาถือว่าค่อนข้างต่ำ ที่ 2.7% จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 2.9% เป็นผลมาจากการบริโภคที่ยังคงซบเซา การลงทุนที่ยังต่ำอยู่ โดยในไตรมาสที่ 4 มองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะเติบโตเป็น 0% หรือเรียกว่าไม่เติบโต เพราะสถานการณ์ยังถือว่าเปราะบางมาก ทำให้เศรษฐกิจไม่น่าจะฟื้นตัวได้โดดเด่นในช่วงสั้น"

ชี้เศรษฐกิจไทยยังเปราะบาง

นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวสอดคล้องกันว่า ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ทั้งประมาณการของปีนี้และปีหน้า จากเดิมที่มองว่าการเติบโตน่าจะอยู่ในระดับ 3.4 % และในปีหน้าที่จะเติบโต 4.5% ก็จะปรับลดลงเช่นกัน ส่วนจะปรับลดลงมากน้อยเพียงใด ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

ภาวการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 นั้น สิ่งที่น่ากังวล คือ ภาคการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องจักรตัวสุดท้ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาจมีปัญหา เพราะในช่วงเดือนต.ค. ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มเข้ามาท่องเที่ยวลดลง หลังจากทางการจีนมีมาตรการควบคุมนักท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงที่ภาคการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงได้

นายสมประวิณ มันประเสริฐ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ที่ออกมา ถือว่าน่าผิดหวังอย่างมาก และด้วยการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำแบบนี้ ทำให้เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปี 2556 น่าจะต่ำกว่า 3%

"จากตัวเลขที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบเทียบปีต่อปี หรือไตรมาสต่อไตรมาส ล้วนแต่น่าผิดหวัง สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังค่อนข้างเปราะบาง การบริโภคยังติดลบ ด้วยโมเมนตัมแบบนี้ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ก็คงยังไม่ดีนัก และตัวเลขทั้งปีไม่น่าจะโตเกิน 3% แน่นอน"นายสมประวิณ กล่าว

ปัจจัยในประเทศชะลอตัว

เช่นเดียวกับ นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บล.ภัทร กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยฯ บล.ภัทร ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงเหลือ 2.7% จากเดิมที่ประเมินไว้ว่าจะเติบโตประมาณ 3.8% ซึ่งการปรับลดดังกล่าวเป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง โดยเฉพาะการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงติดลบต่อเนื่อง

"เดิมคาดการณ์กันว่า ไตรมาส 3 เศรษฐกิจน่าจะเติบโตได้มากกว่า 3% แต่ตัวเลขที่ออกมากลับเติบโตได้เพียง 2.7% เท่านั้น ซึ่งการลดลงเกิดจากความต้องการภายในประเทศที่ลดลงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการลงทุนและการบริโภคที่ยังติดลบ ส่วนดุลการค้าแม้จะเป็นบวก แต่ปัจจัยหลักเป็นเพราะการนำเข้าลดลงจำนวนมาก"นายพิพัฒน์ กล่าว

โดย : Chang noye
อัพเดท : 20-11-56, 11:22 น.
ที่มา :

ความคิดเห็นทั้งหมด
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 7
Levitra Senza Ricetta In Farmacia [url=http://levipill.com/levitra-for-cheap.php]Levitra For Cheap[/url] Quanto Costa Cialis In Farmacia accutane discount card [url=http://cialis-online-buy.ordercial.com]Cialis Online Buy[/url] Mexican Pharmacies Amoxicillin Overnight Shipping Cialis Kaufen Aachen [url=http://purchase-viagra-cheap.via100mg.com]Purchase Viagra Cheap[/url] Amoxicilline Et Mononucleose Stress Tea [url=http://internet-order-viagra.canadianvia.com]Internet Order Viagra[/url] Propecia Black Hair Erexin De [url=http://leviprix.com/buy-levitra.php]Buy Levitra[/url] Generic Cash On Delivery Doryx Best Website Online Store Vente Cialis En Pharmacie [url=http://cial40mg.com/gener
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 6
Ngu And Amoxicillin [url=http://cialbuy.com]cialis price[/url] Acheter Du Cialis Pas Cher Keflex For Bronchitis [url=http://newisotretinoin.com/isotretinoin.php]Isotretinoin[/url] Propecia Pas Cher France buy accutane online safe [url=http://costofvia.com/sildenafil-dosage.php]Sildenafil Dosage[/url] Meilleur Pharmacie En Ligne Propecia Propecia Hautarzt [url=http://leviplus.com/levitra-tablets.php]Levitra Tablets[/url] Cialis 20 Online Apotheke Buy Pfizer Brand Viagra Online [url=http://viasamples.com/map.php]Cheap Viagra 50mg[/url] Achat Kamagra Naturel Levitra A Precios Baratos [url=http://leviusa.com]cheap levitra canada[/url] El Priligy Funciona Vigra For Sale [url=http://cialusa
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 5
Precios Cialis Espana [url=http://levitra-cheapest-price.buylevi.com]Levitra Cheapest Price[/url] Cialis 20 Dosaggio For Sale Generic Legally Dutasteride Mastercard Accepted Store Chicago [url=http://viasamples.com/viagra-free-trial.php]Viagra Free Trial[/url] Amoxicillin And Diarrhea Daily Cialis Professional [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Viagra Da Giovani Healthy Man Viagra Scam [url=http://cialis-pills.tadalaf.com]Cialis Pills[/url] Cialis Sin Receta Precio Pharmacy Escrow Refills [url=http://levicost.com]drug levitra china sale[/url] Buy Clomid Safely Online Uk Paypal Healthy Man Radio Ad [url=http://price-generic-kamagra.kamagpills.com]Price Generic Kamagra[/url] Furadoin
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 4
Kamagra O Viagra [url=http://buy-kamagra-cheap.kamagpills.com]Buy Kamagra Cheap[/url] Kamagra Soft Tabs Ed Medication Drugs No Prescription [url=http://buy-kamagra-online-100mg.kamagorder.com]Buy Kamagra Online 100mg[/url] Cheap 100mg Cialis Pills Amoxicillin Side Effect Spasm [url=http://levi1.xyz/levitra-pills.php]Levitra Pills[/url] Chewable Viagra Ordering Doxycycline [url=http://levicost.com]over seas orders for vardenafil[/url] How Much Cephalexin For Canines Propecia 1 5 [url=http://levicost.com]vardenafil[/url] Mrsa Amoxicillin Cialis Da 5 Mg [url=http://buying-kamagra-online.kamagpills.com]Buying Kamagra Online[/url] 78 Buy Azithromycin Chlamydia Treatment Amoxicillin Clavulan
IP: 146185223xxx
ChasIncorm
ความคิดเห็นที่ 3
Hydrochlorothiazide Express Delivery Store [url=http://buyprednis.xyz/discount-deltasone.php]Discount Deltasone[/url] Tipos De La Propecia Levrita Gelly Farmacy On Line [url=http://antab1.xyz/antabuse-order-online.php]Antabuse Order Online[/url] Progesterone No Prescription Needed Who Has The Cheapest Cialis [url=http://amox1.xyz/amoxil-pills.php]Amoxil Pills[/url] Is Levitra Safe Cialis Duree Efficacite [url=http://furos.xyz/buy-online-lasix.php]Buy Online Lasix[/url] Buy Viagra For Female Buying Viagra In U S [url=http://buyzithro.xyz/order-zithromax-in-usa.php]Order Zithromax In Usa[/url] Buy Zithromax Online Usa Buy Silagra 100 [url=http://buynolva.xyz/where-to-buy-nolvadex.php]Whe
IP: 146185223xxx
JustFler
ความคิดเห็นที่ 2
250 Mg Diamox Buy Paypal [url=http://cial1.xyz/cheap-cialis.php]Cheap Cialis[/url] Caverta Online Review Forum Viagra Prix [url=http://cial1.xyz/cialis-online-buy.php]Cialis Online Buy[/url] Comprar Alli Adelgazante Online Order Cheapest Propecia [url=http://inderal.ccrpdc.com/inderal-order.php]Inderal Order[/url] Viagra Moins Cher France Kamagra Oral Jelly Usa [url=http://kama1.xyz/order-generic-kamagra.php]Order Generic Kamagra[/url] Cephalexin Dog Medication Besser Als Viagra [url=http://kama1.xyz/kamagra-forum.php]Kamagra Forum[/url] Alcohol Zithromax Candadapharmacy24 [url=http://cial1.xyz/buying-cialis-online.php]Buying Cialis Online[/url] Amoxicillin Solution Levitra Decret [ur
IP: 146185223xxx
Cesfloug
ความคิดเห็นที่ 1
Propecia Calculo Low Cost Deltasone Online Onlinepharmacey Propecia Galenico Fluoxetine Prozac Cialis Por Gusto Generic Cialis In Usa Vibramycin Cheap Cephalexin Alcholol Secure Zentel Discount Lubbock Cheap Prozac Propecia Free Trial Offer Can I Take My Childs Amoxicillin Prozac Online Cs Buy Orlistat 120mg Malaysia Purchase Alli IP: 31184238xxx
เศรษฐกิจล่าสุด
ดูข่าวเศรษฐกิจทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)