ผลงาน อดีตนายกยิ่งลักษณ์ ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

ผลงาน อดีตนายกยิ่งลักษณ์ ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติตัดสินให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 พร้อมรัฐมนตรีบางส่วน พ้นจากตำแหน่ง จากคดีการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นั้น

วันนี้ จึงรวบรวมนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่ประชาชนคิดว่าเป็นประโยชน์มาให้รับทราบกันอีกครั้ง

รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 พร้อมกับนโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ ได้แก่

1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

2. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

3. การป้องกันและการปราบปรามทุจริต

4. การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ

5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6. การฟื้นฟูความสัมพันธ์นานาชาติ

7. การดูแลประชาชนจากปัญหาเงินเฟ้อและน้ำมัน

8. การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

9. การปรับภาษีเงินได้นิติบุคคล

10. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

11. การยกระดับราคาสินค้าเกษตร

12. การเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมนุม

14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

15. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

16. การเร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมือง

จากนั้นไม่นาน มีการเพิ่มเติมนโยบายพิเศษอีก 9 เรื่อง ได้แก่

1. โครงสร้างราคาพลังงาน

2. การนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

3. โครงสร้างการจัดทำบัตรเครดิตเกษตรกรและบัตรเครดิตพลังงาน

4. หลักประกันสุขภาพ

5. ครัวไทยสู่ครัวโลก

6. อาหารฮาลาล

7. การเพิ่มผลผลิตเอสเอ็มอี

8. พลังงานทดแทน

9. ระบบการคมนาคมขนส่ง

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้า (2556) เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,312 คน แบ่งเป็นประชาชนในเขตเทศบาล 18,592 คน และนอกเขตเทศบาล 16,720 คน พบว่า ผลงานที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

- การขึ้นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ร้อยละ 91.2

- โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ร้อยละ 87.8

- การพักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 84.7

- การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ร้อยละ 81.0

- การส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเอสเอ็มแอล ร้อยละ 80.6

สำหรับผลงานที่ถูกใจชาวบ้าน แต่อาจไม่ถูกใจเจ้ามือ คงหนีไม่พ้นเรื่อง "เลขเด็ด" ที่ขยันออกตามเลขท้ายทะเบียนรถที่อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาสองปีกว่า มีเลขเด็ดอะไรบ้าง ดูกัน!

เริ่มกันที่งวดล่าสุด วันที่ 16 มี.ค. 2557 รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 531404 ตรงกับเลขท้าย 3 ตัว ของทะเบียนรถตู้ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน 5404 กรุงเทพมหานคร ที่อดีตนายกฯใช้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวเชียงใหม่ และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 79 ที่ตรงกับรถตู้ สีขาว เลขทะเบียน กธ 7879 เชียงใหม่ ที่อดีตนายกฯใช้เดินทางขณะอยู่ที่เชียงใหม่

ย้อนกลับไปงวดวันที่ 16 ส.ค. 2554 เลขท้าย 2 ตัว ออก 62 ตรงกับรถตู้โฟล์คสวาเกน ทะเบียน ว 1662 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่ง จากนั้นงวดประจำวันที่ 1 ก.ย. 2554 เลขท้ายรางวัลที่ 1 ออก 533 ตรงกับรถตำรวจติดตาม ทะเบียน ฏก 4533 กรุงเทพมหานคร และรถตู้โฟล์คสวาเกนของอดีตนายกฯ ทะเบียน ฮน 333 กรุงเทพ มหานคร ต่อด้วยงวดประจำวันที่ 16 ก.ย. 2554 เลขท้ายรางวัลที่ 1 ออก 98 ตรงกับทะเบียนรถตู้คันแรกของอดีตนายกฯ ที่ใช้ในช่วงหาเสียง ส่วนเลขท้าย 2 ตัวออก 28 ก็ตรงกับลำดับนายกฯ ไทยคนที่ 28 อีกด้วย

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2554 รางวัลที่ 1 ออก 997777 ตรงกับรถรับส่งลูกชายอดีตนายกฯ ทะเบียน วฉ 777 กรุงเทพมหานคร และเลขท้าย 2 ตัวออก 57 ตรงกับรถเมล์ที่อดีตนายกฯ นั่งไปช่วยน้ำท่วมทะเบียน 12-0757 กรุงเทพมหานคร งวดประจำวันที่ 16 ส.ค.2555 รางวัลที่ 1 ออก 683877 ตรงกับรถตู้โฟล์คสวาเกนทะเบียน กธ 77 เชียงใหม่ ซึ่งอดีตนายกฯ ใช้เดินทางไปเปิดงานคุณภาพชีวิตและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555 งวดประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2555 รางวัลที่ 1 ออก 529524 เลขท้ายตรงกับรถตู้โฟล์คสวาเกน ทะเบียน ฮภ 2924 กรุงเทพมหานคร และงวดที่เป็นที่โจษจันกันมากที่สุด คืองวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2556 รางวัลที่ 1 ออก 565566 และเลขท้าย 2 ตัว 66 ตรงกับรถตู้โฟล์คสวาเกน ทะเบียน นข 666 สุโขทัย ซึ่งอดีตนายกฯ ใช้เดินทางไปประชุม ครม. สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์

โดย : Chang noye
อัพเดท : 23-01-58, 13:02 น.
ที่มา :

การเมืองล่าสุด
ดูข่าวการเมืองทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)