เลือกกินสักนิดก็จะพ้นภัยจากโรค

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

เลือกกินสักนิดก็จะพ้นภัยจากโรค

เมืองไทยเป็นเมืองที่มีอาหารอาหารติดอันดับ Top ของโลก มีอาหารขายข้างถนนเยอะ แถมอร่อยด้วย บางร้านอาจจะสะอาดบางร้านอาจจะไม่สะอาด เราก็ควรเลือกดูอย่างละเอียดเพื่อสุขภาพของเราเอง ถ้าเราไม่เลือกกินมั่วๆก็อาจจะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ อารเป็นพิษ ในที่นี้หมายถึง อาการท้องเดิน (อุจจาระร่วง) เนื่องจากการกินอาหารที่มีสารพิษที่เกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อน เป็นสาเหตุของอาการท้องเดินที่พบได้บ่อยในหมู่คนทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่รุนแรง และทุเลาได้เองภายใน ๒๔-๔๘ ชั่วโมง สามารถให้การดูแลรักษาอย่างง่ายๆ ด้วยการทดแทนน้ำและเกลือแร่ด้วยสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ ส่วนน้อยที่อาจรุนแรง จนต้องให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาล

 

สาเหตุ 
มีเชื้อโรคหลายชนิดที่สามารถปล่อยสารพิษ (toxin) ออกมาปนเปื้อนในอาหารต่างๆ เช่น น้ำดื่ม เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ไข่ นม อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากนม เนยแข็ง ข้าว ขนมปัง สลัด ผัก ผลไม้ เป็นต้น
เมื่อคนเรากินอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดอาการปวดท้อง อาเจียน ท้องเดิน
สารพิษหลายชนิดทนต่อความร้อน ถึงแม้จะปรุงอาหารให้สุกแล้ว สารพิษก็ยังคงอยู่และก่อให้เกิดโรคได้
ระยะฟักตัวขึ้นกับชนิดของเชื้อโรค บางชนิดมีระยะฟักตัว ๑-๘ ชั่วโมง บางชนิด ๘-๑๖ ชั่วโมง บางชนิด ๘-๔๘ ชั่วโมง

อาการ
อาหารเป็นพิษจากเชื้อโรคต่างๆ จะมีอาการคล้ายๆ กัน คือ ปวดท้องในลักษณะปวดบิดเป็นพักๆ อาเจียน (ซึ่งมักมีเศษอาหารที่เป็นต้นเหตุออกมาด้วย) และถ่ายเป็นน้ำบ่อยครั้ง บางรายอาจมีไข้และอ่อนเพลียร่วมด้วย
โดยทั่วไป ถ้าเป็นไม่รุนแรง อาการต่างๆ มักจะหายได้เองภายใน ๒๔-๔๘ ชั่วโมง บางชนิดอาจนานถึงสัปดาห์
ในรายที่เป็นรุนแรง อาจอาเจียนและท้องเดินรุนแรง จนร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงได้
อาจพบว่า ผู้ที่กินอาหารร่วมกันกับผู้ป่วย (เช่น งานเลี้ยง คนในบ้านที่กินอาหารชุดเดียวกัน) ก็มีอาการแบบเดียวกับผู้ป่วยในเวลาไล่เลี่ยกัน

การดูแลตนเอง
ในผู้ใหญ่และเด็กโต

๑. ถ้าปวดท้องรุนแรง ถ่ายท้องรุนแรง (อุจจาระเป็นน้ำครั้งละมากๆ) อาเจียนรุนแรง (จนดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่หรือน้ำข้าวต้มไม่ได้) เมื่อลุกขึ้นนั่งมีอาการหน้ามืดเป็นลม หรือมีภาวะขาดน้ำรุนแรง (ปากแห้ง คอแห้ง ตาโบ๋ ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเร็ว) ต้องไปหาหมอโดยเร็ว
๒. ถ้าไม่มีอาการดังข้อ ๑ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ อาจใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่ ชนิดสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาด หรืออาจผสมเองโดยใช้น้ำสุก ๑ ขวดกลมใหญ่ (๗๕๐ มล.) ใส่น้ำตาลทราย ๓๐ มล. (เท่ากับช้อนยาเด็ก ๖ ช้อน หรือช้อนกินข้าวชนิดสั้น ๓ ช้อน) และเกลือป่น ๒.๕ มล. (เท่ากับช้อนยาครึ่งช้อน หรือช้อนยาวที่ใช้คู่กับซ่อมครึ่งช้อน)
พยายามดื่มบ่อยๆ ครั้งละ ๑ ใน ๓ หรือครึ่งแก้ว (อย่าดื่มมากจนอาเจียน) ให้ได้มากพอกับที่ถ่ายออกไป โดยสังเกตปัสสาวะให้ออกมากและใส
๒.๒ ถ้ามีไข้ ให้ยาลดไข้-พาราเซตามอล
๒.๓ ให้กินอาหารอ่อน เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก งดอาหารรสเผ็ดและย่อยยาก งดผักและผลไม้ จนกว่าอาการจะหายดีแล้ว
๒.๔ ห้ามกินยาเพื่อให้หยุดถ่ายอุจจาระ
๓. ควรรีบไปหาหมอ ถ้ามีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- อาเจียนมาก ถ่ายท้องมาก กินไม่ได้ หรือดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ไม่ได้ หรือได้น้อย จนมีภาวะขาดน้ำค่อนข้างรุนแรง
- มีอาการถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือดตามมา
- มีอาการหนังตาตก ชารอบปาก แขนขาอ่อนแรง หรือหายใจลำบาก
- อาการไม่ทุเลาภายใน ๔๘ ชั่วโมง
- มีอาการเรื้อรัง หรือน้ำหนักลดฮวบฮาบ
- สงสัยเกิดจากสารพิษ เช่น สารเคมี พืชพิษ สัตว์พิษ
- สงสัยเกิดจากอหิวาต์ เช่น สัมผัสผู้ที่เป็นอหิวาต์ หรืออยู่ในถิ่นที่กำลังมีการระบาดของโรคนี้ (มักเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน)

ในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า ๕ ขวบ)
๑. ถ้าดื่มนมแม่อยู่ ให้ดื่มนมแม่ต่อไป (ถ้าดื่มนมผสมอยู่ ให้ชงเจือจางเท่าตัวและดื่มต่อไป) และดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หรือน้ำข้าวต้มใส่เกลือเพิ่มเติม เมื่อมีอาการดีขึ้น ให้กินอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย (เช่น ข่าวต้ม) ไม่ต้องให้ยาที่ใช้แก้ท้องเดินชนิดใดทั้งสิ้น
๒. ถ้าถ่ายท้องรุนแรง อาเจียนรุนแรง ดื่มนมหรือน้ำไม่ได้ ซึม กระสับกระส่าย ตาโบ๋ กระหม่อมบุ๋มมาก (ในเด็กเล็ก) หายใจหอบแรง หรืออาการไม่ดีขึ้นใน ๒๔ ชั่วโมง ต้องไปหาหมอโดยเร็ว

การรักษา
แพทย์จะให้การรักษา ตามความรุนแรงของโรคดังนี้
๑. ถ้ารุนแรงไม่มาก ยังกินได้ และขาดน้ำไม่มาก (ลุกเดินได้ ไม่หน้ามืด) ก็จะให้การรักษาตามอาการและให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (แบบเดียวกับที่แนะนำในหัวข้อ “การดูแลตนเอง”)
๒. ถ้ารุนแรง ถึงขั้นขาดน้ำรุนแรง (มีอาการใจหวิว ใจสั่น จะเป็นลม มือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อยมาก) หรืออาเจียนรุนแรง ถ่ายรุนแรง หรือกินไม่ได้ ก็จะต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล โดยให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ จนกว่าจะทุเลา
๓. ถ้าสงสัยเกิดจากสาเหตุอื่น ก็จะให้การรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น ให้ยาปฏิชีวนะในรายที่พบว่าเป็นบิดชิเกลล่า หรืออหิวาต์ เป็นต้น

การป้องกัน
๑. ดื่มน้ำสะอาด
๒. ควรล้างมือก่อนเปิบข้าวและหลังถ่ายอุจจาระ
๓. กินอาหารที่สุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม (แม้ว่าอาจป้องกันอาหารเป็นพิษจากเชื้อโรคบางชนิดไม่ได้ แต่ก็สามารถป้องกันการเกิดท้องเดินจากการติดเชื้ออื่นๆ เช่น บิด อหิวาต์)

โดย : ทีมงานคันปาก
อัพเดท : 30-08-60, 14:56 น.
แท็ก :
ที่มา :

เพจหมอชาวบ้าน


ความคิดเห็นทั้งหมด
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 20
viagra on line where to buy real viagra viagraky.com rx online [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url] sildenafil online uk http://viagraky.com/#viagra-generic elvira parody viagraviagra en el alcoholgenuine viagra online australiapicture of viagra head office in toronto canadauna viagra que caminehow often is viagra prescribedviagra effect crop circlesis viagra detectable in urineviagra authentique pfizervalor do viagra de 50mgkan man kobe viagra i tyskland uden receptviagra discovery lawsuits of blindnesssignificado de viagra chiste
IP: 46118123xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 19
viagra on line buy viagra overnight delivery viabiovit.com buy viagra safely online [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url] generic viagra pharmacy http://viabiovit.com/#buy-viagra pharmacy viagra jokewill viagra harm meotras pastillas aparte del viagrasubstitute viagra over counterviagra fiyat eksiviagra warning label100mg viagra too muchviagra preisvergleichdurex com viagrathuoc xit viagraviagra alo mam tekstcan you take viagra when on high blood pressure medicineviagra mexico ciudad del carmenle viagra ne fonctionne paschewable viagra for sale
IP: 46118123xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 18
viagra online buying viagra without prescription viabiovit.com viagra buy viagra pharmacy viagra [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url] buying cheap viagra online http://viabiovit.com/#viagra-levitra se necesita receta para comprar viagra en estados unidosdo you need a prescription to buy viagra in australiaviagra overnight deliver western unioncanadian pharmacy viagraviagra generika preiswertcheap viagra in perthtaking viagra with ginsengtaking viagra with adderallhow to get viagra in the usateenager taking viagradewey cox quotes viagrawomen on viagrawalgreen viagra priceviagra doses recommendedviagr
IP: 46118123xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 17
cialisda.com when can i take another cialis cialis 20 mg best price [url=http://cialisda.com/#]http://cialisda.com/[/url] where cheapest cialis http://cialisda.com/#cialis-20-mg
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 16
kawanboni.com cialis en mexico precio generic cialis [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url] purchase once a day cialis http://kawanboni.com/#buy-cialis-super-active
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 15
babecolate.com cialis pills price each cialis 20 mg [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url] cialis canada on line http://babecolate.com/#cialis-20-mg
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 14
cialisb.com can i take cialis and ecstasy recommended site cialis kanada [url=http://cialisb.com/#]http://cialisb.com/[/url] cialis herbs http://cialisb.com/#cialis-generic
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 13
cialisda.com price cialis per pill can i take cialis and ecstasy [url=http://cialisda.com/#]http://cialisda.com/[/url] tarif cialis france http://cialisda.com/#cialis-canada
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 12
kawanboni.com cialis for bph acheter cialis meilleur pri [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url] where to buy cialis in ontario http://kawanboni.com/#buy-generic-cialis
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 11
cialisvipsale.com cialis online tadalafil tablets [url=http://cialisvipsale.com/#]http://cialisvipsale.com/[/url] prescription doctor cialis http://cialisvipsale.com/#cialis-canada
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 10
cialisvi.com cialis official site achat cialis en suisse [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url] cialis 20 mg cost http://cialisvi.com/#buy-generic-cialis
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 9
cialisvi.com enter site very cheap cialis deutschland cialis online [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url] free cialis http://cialisvi.com/#generic-cialis
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 8
cialisvi.com how to buy cialis online usa tadalafil generic [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url] comprar cialis navarr http://cialisvi.com/#cialis-super-active
IP: 46119116xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 7
cialisb.com buying cialis in colombia buy name brand cialis on line [url=http://cialisb.com/]http://cialisb.com/[/url] prix de cialis http://cialisb.com/#generic-for-cialis
IP: 17813789xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 6
cutting 20mg cialis buying cialis in colombia cialisonl.com cialis great britain [url=http://cialisonl.com/]http://cialisonl.com/[/url] cialis professional from usa http://cialisonl.com/#cialis-canada generic cialis and us online pharmacylavitra versus cialiscialis prevaciddo insurance companies cover cialiscialis storycialis rezeptfrei bestellen forumfind cialis online best priceonline meds cialiscialis liverwhats best viagra cialisblue cross blue shield health cialiscialis online online a hrefre viagra cialis levitra
IP: 46118113xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 5
viagra generic viagra no presc rldta.com best place buy viagra online [url=http://rldta.com/]http://rldta.com/[/url] buy viagra 50mg http://rldta.com/#viagra-5mg combinare cialis e viagracan viagra cause delayed ejaculationduree viagra 100buy viagra online in uaecatholic position viagraviagra aparece em exame de sangueviagra pfizer 50 mg priswhy doesnt viagra work for mewhere to get viagra without a prescriptionnombre cientifico del viagravac and natural alternative and viagrahilft viagra gegen zu fruh kommenwhat age is it okay to take viagraes meg vagy 50 evig ne kelljen viagrawhats in viagra that makes it workviagra generi
IP: 13424955xxx
Tyronejew
ความคิดเห็นที่ 4
cialis 5 effetti collaterali cialis price thailand cialisiv.com tadalafil generic [url=http://cialisiv.com/]http://cialisiv.com/[/url] cialis 5 mg effetti collateral http://cialisiv.com/#cialis-canada
IP: 46119122xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 3
cialis werkt nabuying cialis onlinegeneric cialis pills free trial offerviagra cialis overnight shippingcialis dizzinesscialis samplsnatural forms of cialiscialis and alcohol consumptionbuy generic cialis 5mghealth side effects cialisconvincing a doctor to prescibe cialiscialis multiple erectionsqual o melhor helleva cialis ou viagra cialis generic tadalafil buy Cialis from canada generic cialis soft gels [url=http://cialisiv.com/]Best buy canada online[/url] generic cialis in vietnam http://cialisiv.com/ cialis syncopecialis generika apothekevaniqa cialis propeciacialis compared to levitracialis for daily use half lifecialis generika kaufen auf rechnun
IP: 46118123xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 2
expired cialis still safecialis silagra cumwithuscomalternatives to viagra cialis and levitracialis ohne rezept gunstigotc alternative to cialis viagrageneric cialis pills and generic viagracialis in mexicogay men buy cialiscialis from india mt tadalafilcialis 20 mg priceacquisto cialis su internetcialis overdose symptomscialis internet satр”в±р•сџprice of viagra and cialisnicotinic acid with cialis side effectcialis prezzo al pubblicobuying cialis in ukprijzen cialis 10 mgcheap generic cialis 30 pillswhat is cialis cialis soft tabs for sale Buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos Best buy canada online buy orig
IP: 46118123xxx
erection pills
ความคิดเห็นที่ 1
can erectile dysfunction be prevented best erectile pills erectile function trial offers in sarasota fl buy erectile dysfunction pills online cheapest erectile disfunction drug http://eddrugsgeneric.com/
IP: 46118123xxx
สุขภาพล่าสุด
ดูข่าวสุขภาพทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)