สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

 
          รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขแนวชายแดนสกัดการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ชี้เป็นภัยอันตรายเนื่องจากมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่า เฮโรอีนและโคเคน เสี่ยงหัวใจวายสูงกว่าคนทั่วไป 3 เท่าตัว ชี้ผู้ลักลอบนำเข้ามีความผิดตามกฎหมาย 3 ฉบับ มีโทษจำคุก 5–10 ปี และปรับหลายหมื่นบาท พร้อมประสานงานกรมศุลกากรคุมเข้มด่านชานแดนทั่วประเทศ หากพบการลักลอบดำเนินการตามกฎหมายทันที

         จาก กรณีที่มีวัยรุ่นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาบางกลุ่มนำบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น โดยเด็กสั่งซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตในราคามวนละ 2,500 บาท ขายเป็นชุด มีบุหรี่ 1 ตัว และน้ำยาที่ระบุนิโคตินสกัด 1 ขวด และมีหลายกลิ่น เช่นกลิ่นวานิลลา ช็อคโกแล็ต กลิ่นมินต์ กลิ่นผลไม้รวม พร้อมกล่อง สายชาร์จแบตเตอรี่ โดยก่อนสูบบุหรี่จะต้องชาร์จแบ็ตให้เต็ม แล้วนำตัวบุหรี่มาถอด แล้วหยดน้ำยานิโคตินเข้าไป 2-3 หยด จากนั้นนำบุหรี่มาประกอบ เวลาสูบจะมีไฟคล้ายการจุดบุหรี่จริงๆ ปลายบุหรี่มีสีทั้งแดง ส้ม น้ำเงิน แต่ไม่มีความร้อน เมื่อสูบจะมีควันออกมาจากก้นกรองจริงๆ มีกลิ่นหอม

         เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววันนี้ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าหรืออี ซิกาแร็ต (E cigarette) นี้ เป็นสินค้าเลียนแบบบุหรี่ ที่ผู้จำหน่ายโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเลิกสูบบุหรี่ แต่พบว่าปริมาณนิโคติน (Nicotine) สูงกว่าบุหรี่ทั่วไปหลายเท่า นับเป็นภัยตัวใหม่ จึงมีผลเสียต่อผู้ที่สูบ หากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 1 มวนจะเท่ากับสูบบุหรี่ทั่วไปถึง 15 มวน แม้ว่าตัวน้ำยานิโคตินจะมีการปรุงแต่งกลิ่นให้หอมเช่นกลิ่นช็อคโกแล็ต กลิ่นผลไม้รวมก็ตาม แต่พิษภัยยังคงมีเหมือนเดิม หากนำไปใช้โดยปราศจากการดูแลของแพทย์ จะเป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดได้ หลายประเทศได้สั่งห้ามการใช้สินค้านี้แล้ว เช่น รัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย บราซิล อิสราเอล จอร์แดน ตุรกี เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวยังไม่มีผลการวิจัยรองรับว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้ จริง

         กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยใช้กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่

         ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มาตรา 10 เรื่องห้ามผลิต นำเข้า เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิการ์แรต หรือบุหรี่ซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

         ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายหรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นได้แต่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขาย หรือนำเข้า หรือสั่งนำเข้ายาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มาในราชอาณาจักร ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท

         ฉบับที่ 3 ได้แก่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรสยาม ความผิดครั้งหนึ่งจะมีโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของ ซึ่งได้รวมค่าอากรขาเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำหนังสือถึงกรมศุลกากร เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้า ตามด่านชายแดนทั่วประเทศ

         ทั้งนี้ การปล่อยให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า จะเกิดผลเสียหลายประการ อย่างแรกคือ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นบุหรี่ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 2. ทำให้ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้วหันมาสูบมากขึ้น เนื่องจากกลิ่นไม่เหม็นรบกวนผู้อื่น และเป็นผลจากการติดนิโคตินอย่างแรง 3. สารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูง เท่ากับเฮโรอีนและโคเคน เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ4.บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณสารนิโคตินได้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น แผ่นแปะและหมากฝรั่งนิโคติน ที่มีปริมาณนิโคตินแน่นอน และใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นางพรรณสิริกล่าว

         ด้านนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้านี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จับตามาตั้งแต่ปี 2551 โดยบริษัทผลิตบุหรี่แห่งหนึ่งได้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีใบยาสูบแต่มีสารนิโคตินและสารเคมีโพรไพลีนไกลคอลที่มีลักษณะคล้าย ควันบุหรี่ โดยจะบรรจุในรูปแท่ง ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋ว และเทคโนโลยีอะตอม โดยใช้แบตเตอรี่สำหรับอัดไฟไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานเมื่อเจ้าของต้องการสูบ

         โดยบุหรี่ดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว และเตรียมนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จากข้อมูลของบุหรี่ดังกล่าวระบุว่าบรรจุนิโคตินแท่งละ 18 มิลลิกรัม ขณะที่บุหรี่ทั่วไป 1 มวนจะมีนิโคติน 1.2 มิลลิกรัม ซึ่งนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่าเฮโรอีนและโคเคน การสูดสารนิโคตินแต่ละครั้ง ร่างกายจะได้รับนิโคตินประมาณ 50 ไมโครกรัม ซึ่งสารนี้มีพิษร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ในขณะสูบบุหรี่ ระดับนิโคตินในเลือดจะเพิ่มสูงถึง 25-50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าตัวทั้งผู้ชายและผู้หญิง

 

 

 

สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง


         สธ.สั่งสกัดกั้นการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง เสี่ยงหัวใจวาย ประสานงานศุลกากรคุมเข้มตามด่านชายแดน ฝ่าฝืนมีโทษติดคุกหัวโต

          รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขแนวชายแดนสกัดการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ชี้เป็นภัยอันตรายเนื่องจากมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่า เฮโรอีนและโคเคน เสี่ยงหัวใจวายสูงกว่าคนทั่วไป 3 เท่าตัว ชี้ผู้ลักลอบนำเข้ามีความผิดตามกฎหมาย 3 ฉบับ มีโทษจำคุก 5–10 ปี และปรับหลายหมื่นบาท พร้อมประสานงานกรมศุลกากรคุมเข้มด่านชานแดนทั่วประเทศ หากพบการลักลอบดำเนินการตามกฎหมายทันที

         จาก กรณีที่มีวัยรุ่นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาบางกลุ่มนำบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น โดยเด็กสั่งซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตในราคามวนละ 2,500 บาท ขายเป็นชุด มีบุหรี่ 1 ตัว และน้ำยาที่ระบุนิโคตินสกัด 1 ขวด และมีหลายกลิ่น เช่นกลิ่นวานิลลา ช็อคโกแล็ต กลิ่นมินต์ กลิ่นผลไม้รวม พร้อมกล่อง สายชาร์จแบตเตอรี่ โดยก่อนสูบบุหรี่จะต้องชาร์จแบ็ตให้เต็ม แล้วนำตัวบุหรี่มาถอด แล้วหยดน้ำยานิโคตินเข้าไป 2-3 หยด จากนั้นนำบุหรี่มาประกอบ เวลาสูบจะมีไฟคล้ายการจุดบุหรี่จริงๆ ปลายบุหรี่มีสีทั้งแดง ส้ม น้ำเงิน แต่ไม่มีความร้อน เมื่อสูบจะมีควันออกมาจากก้นกรองจริงๆ มีกลิ่นหอม

         เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววันนี้ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าหรืออี ซิกาแร็ต (E cigarette) นี้ เป็นสินค้าเลียนแบบบุหรี่ ที่ผู้จำหน่ายโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเลิกสูบบุหรี่ แต่พบว่าปริมาณนิโคติน (Nicotine) สูงกว่าบุหรี่ทั่วไปหลายเท่า นับเป็นภัยตัวใหม่ จึงมีผลเสียต่อผู้ที่สูบ หากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 1 มวนจะเท่ากับสูบบุหรี่ทั่วไปถึง 15 มวน แม้ว่าตัวน้ำยานิโคตินจะมีการปรุงแต่งกลิ่นให้หอมเช่นกลิ่นช็อคโกแล็ต กลิ่นผลไม้รวมก็ตาม แต่พิษภัยยังคงมีเหมือนเดิม หากนำไปใช้โดยปราศจากการดูแลของแพทย์ จะเป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดได้ หลายประเทศได้สั่งห้ามการใช้สินค้านี้แล้ว เช่น รัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย บราซิล อิสราเอล จอร์แดน ตุรกี เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวยังไม่มีผลการวิจัยรองรับว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้ จริง

         กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยใช้กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่

         ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มาตรา 10 เรื่องห้ามผลิต นำเข้า เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิการ์แรต หรือบุหรี่ซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

         ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายหรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นได้แต่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขาย หรือนำเข้า หรือสั่งนำเข้ายาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มาในราชอาณาจักร ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท

         ฉบับที่ 3 ได้แก่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรสยาม ความผิดครั้งหนึ่งจะมีโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของ ซึ่งได้รวมค่าอากรขาเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำหนังสือถึงกรมศุลกากร เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้า ตามด่านชายแดนทั่วประเทศ

         ทั้งนี้ การปล่อยให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า จะเกิดผลเสียหลายประการ อย่างแรกคือ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นบุหรี่ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 2. ทำให้ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้วหันมาสูบมากขึ้น เนื่องจากกลิ่นไม่เหม็นรบกวนผู้อื่น และเป็นผลจากการติดนิโคตินอย่างแรง 3. สารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูง เท่ากับเฮโรอีนและโคเคน เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ4.บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณสารนิโคตินได้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น แผ่นแปะและหมากฝรั่งนิโคติน ที่มีปริมาณนิโคตินแน่นอน และใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นางพรรณสิริกล่าว

         ด้านนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้านี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จับตามาตั้งแต่ปี 2551 โดยบริษัทผลิตบุหรี่แห่งหนึ่งได้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีใบยาสูบแต่มีสารนิโคตินและสารเคมีโพรไพลีนไกลคอลที่มีลักษณะคล้าย ควันบุหรี่ โดยจะบรรจุในรูปแท่ง ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋ว และเทคโนโลยีอะตอม โดยใช้แบตเตอรี่สำหรับอัดไฟไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานเมื่อเจ้าของต้องการสูบ

         โดยบุหรี่ดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว และเตรียมนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จากข้อมูลของบุหรี่ดังกล่าวระบุว่าบรรจุนิโคตินแท่งละ 18 มิลลิกรัม ขณะที่บุหรี่ทั่วไป 1 มวนจะมีนิโคติน 1.2 มิลลิกรัม ซึ่งนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่าเฮโรอีนและโคเคน การสูดสารนิโคตินแต่ละครั้ง ร่างกายจะได้รับนิโคตินประมาณ 50 ไมโครกรัม ซึ่งสารนี้มีพิษร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ในขณะสูบบุหรี่ ระดับนิโคตินในเลือดจะเพิ่มสูงถึง 25-50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าตัวทั้งผู้ชายและผู้หญิง
โดย : ultraman
อัพเดท : 14-01-54, 15:03 น.
ที่มา :

ความคิดเห็นทั้งหมด
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 15
cialis shipped canadacialis and niasincialis promise programcialis post sugeryeffetti del cialis 10 mgcialis pill splittingonline pharmacy cialis viagaradoes cialis cause hearing losscialis sample firstalternatives to viagra cialisfast cialiscialis and diabeticsfa piu male il viagra o il cialis cialis online Best buy canada online only now cialis 20 mg Cialis online cialis 5 mg effetti collateral http://cialisiv.com/ cialis order 5 mgcialis questionscialis soft tabs online purchasewhat is the difference in cialis and viagraviagra and cialis genericcialis prices cvsonce daily cialiscialis tadalafil 20mgfree cialislevitra
IP: 46118123xxx
Coreyomili
ความคิดเห็นที่ 14
predaj viagra kamagra cialiscialis pronouncedthe effect of cialis on womenmisturar cialis e viagracheap cialis dailycialis 5mg how long before it workstramadol famvir allegra cialiscost of cialis 2.5 mgbrand cialis vs generic cialisdiscount price cialis softcialis ambienvantagens do cialis sobre o viagracompare vuagra cialiscialis daily dosedrug female new cialis softcialis generic pricecialis user feedbackgenerico do viagra e cialis cialis generisches kanada Generic for cialis usa cialis online Cialis tablets cialis generico postepay http://babecolate.com/ cheao cialisseo talk com cheap xanax cialisverschil tussen c
IP: 46118123xxx
erectile dysfunction
ความคิดเห็นที่ 13
erectile medication over the counter buy erectile dysfunction pills online erectile function with age buy erectile dysfunction meds online erectile repair http://eddrugsgeneric.com/
IP: 46118123xxx
ขี้ยา
ความคิดเห็นที่ 12

รัฐกล้าทำวิจัยไหมล่ะ  ระหว่างบุหรี่จริง กับ บุหรี่ไฟฟ้า อันไหนอัตรายกว่ากัน
กล้าไหม กล้าไหม  กล้าไหม จ๊ะ  

IP: 223206209xxx
ขี้ยา
ความคิดเห็นที่ 11

สูบมา 20 ปี เลิกได้เพราะบุหรี่ก็ไฟฟ้านี้แหละ ผมว่ารัฐเห็นแก้ได้ไปหน่อยนะ กลัวเก็บภาษีไม้เข้าเป้าใช้ไหมหล่ะ เพราะมันเป็นเรื่องจริง  ทุกวันนี้คุณเก็บภาษีผมไม่ได้แล้วเพราะผมเลิกแล้ว ถ้ามีคนใช้แล้วเลิกได้อย่างผม 1 ล้านคนคุณคงเก็บภาษีไม่ได้เท่าไรล่ะ คิดง่ายๆ ผมสูบวันล่ะซอง ภาษีคุณได้ผมไปแล้ว (ภาษีบุหรี่ร้อยละ 79) คุณได้เงินภาษีผมไปปีล่ะ 4 พันกว่า ถ้าคนเลิกได้ 1 ล้านคน เงินคุณหายไป  4,000 ล้าน........ย้ำ 4,000 ล้าน  

    

IP: 223206209xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 10
กรุณาอ่านเรียงย้อนขึ้นมาตั้งแต่ 1-9 ครับ
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 9
หลังจากลองทุกวิถีทางมาเป็นสิบๆปีมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมเลิกสูบบุหรี่ได้จริงๆ แล้วคุณยังจะพรากมันไปจากผมด้วยความเข้าใจผิดๆของคุณคนเดียวโดยไม่คิดจะหาข้อมูลเพิ่มเติมและไม่ยอมรับฟังอะไรเลย คุณกำลังจะทำให้คนที่เลิกบุหรี่ได้แล้วหลายพันคนต้องกลับมาสูบใหม่
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 8
ผมใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาปีกว่าแล้ว เลิกบุหรี่จริงได้ตั้งแต่3วันแรกที่ใช้ ปัจจุบันลดระดับนิโคตินลงจนถึงระดับNonแล้ว คือไม่มีนิโคตินเลย ทุกวันนี้ร่างกายกลับมาแข็งแรงหายใจสะดวกเหมือนเดิมแล้ว
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 7
บุหรี่ไฟฟ้ามีผลการทดลองมากมายครับถ้าคุณคิดจะเปิดใจรับฟัง โลกเรามีอยู่กี่ร้อยประเทศครับ แล้วบางประเทศที่กลัวเสียรายได้จากการค้ายาสูบแค่3-5ประเทศเท่านั้นที่ห้ามนำเข้าก็เอามาเป็นบรรทัดฐานของประเทศเราซะแล้ว กลัวโรงงานยาสูบขาดรายได้หรือไงครับ จะเก็บเอารายได้ส่วนนี้ไว้ซื้อGT200เหรอ
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 6
บุหรี่ไฟฟ้าแท่งละ 2500-4500 เยาวชนกี่คนที่มันจะสามารถซื้อมาทดลองได้ เทียบกับบุหรี่จริงตัวละ3บาท อันไหนที่เยาวชนสามารถมีกำลังซื้อได้มากกว่ากัน
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 5
บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีนิโคตินแค่ระดับ18มิลิกรัมอย่างเดียวเท่านั้น 18เป็นระดับสูงสุด ต่ำลงมาคือ 11 และ 6 และ 0 มิลลิกรัม คนที่ไม่ได้ติดนิโคตินแต่ติดในพฤติกรรมการสูบ สามารถสูบในระดับ 0มิลลิกรัม ได้โดยไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น เวลาเครียดก็ได้ผ่อนคลายเหมือนกันแต่ไม่เป็นอันตราย มันไม่ดีกว่าบุหรี่จริงตรงไหน?
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 4
ลองทุกวิธีแล้ว โดยเฉพาะไอ้แผ่นแปะนิโคติน กับหมากฝรั่งนิโคติน มันห่วยมากช่วยอะไรแทบไม่ได้เลย เพราะคนเรามันไม่ได้ติดแค่นิโคติน แต่มันติดที่พฤติกรรม บุหรี่ไฟฟ้าถึงเป็นทางเลือกที่เห็นผลได้จริงกว่า
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 3
ถามจริงๆเคยสูบบุหรีหรือเปล่า รู้ไหมเวลาอยากเลิกสูบน่ะมันทำไม่ได้ คนไม่ได้สูบไม่ได้ติดก็พูดได้ว่ามันอยู่ที่ใจ ถ้าทุกคนทำใจเลิกได้ทุกวันนี้มันจะมีคนติดบุหรี่เหรอ เพราะมันเลิกไม่ได้จริงๆขอให้เข้าใจกันหน่อย มีใครบ้างอยากติดบุหรี่ มันไม่มีหรอก แต่มันติดไปแล้วมันเลิกไม่ได้
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 2
ถ้าหนึ่งวันคุณสูบบุหรีจริง1ซอง คุณได้รับนิโคติน24มิลลิกรัม แต่บุหรี่ไฟฟ้าคุณจะได้นิโคติดเพียง18มิลลิกรัม เร่ิมตาส่วางหรือยังครับ หรือยังคิดจะปิดหูปิดตาไม่รับฟังอะไรและพูดไปเรื่อยๆตามความรู้น้อยๆเหมือนเดิมอีก
IP: 588114xxx
เรื่องจริง
ความคิดเห็นที่ 1
คนขายข่าวก็เขียนให้OVERไว้ก่อน คนให้ข่าวก็ไม่เคยใช้ ไม่เคยศึกษาข้อมูล ไม่เคยสอบถามผู้ทดลองใช้ แค่รู้จักงูๆปลาๆก็เอาไปพูดซะเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญ บุหรี่ไฟฟ้า1ตัวมีนิโคติน 18 มิลิกรัมจริง แต่การจะสูบให้หมด1ตัวต้องใช้เวลาทั้งวัน ไม่ใช่สูบครั้งเดียวหมดเหมือนบุหรี่จริง ถ้าหนึ่งวันคุณสูบบุหรีจริง1ซอง ค
IP: 588114xxx
สาธารณสุขล่าสุด
ดูข่าวสาธารณสุขทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)