แท็ก : ทำนายฝัน

ฝันเห็น ข้าวสาร หรือ ข้าวสาร
ดูทั้งหมด 1317 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็นอุจจาระหรือ ขี้ หรือได้จับ ขี้
ดูทั้งหมด 5888 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันว่า กินอาหาร
ดูทั้งหมด 1208 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันว่า กางร่ม
ดูทั้งหมด 960 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก
ดูทั้งหมด 1058 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันว่าจับกระต่าย เลี้ยงกระต่าย
ดูทั้งหมด 1089 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันได้ว่าจับ กุญแจ ถือ กุญแจ
ดูทั้งหมด 1141 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็น กลอง ได้ตี กลอง
ดูทั้งหมด 1638 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็น แก้ว ได้ถือ แก้ว จับ แก้ว
ดูทั้งหมด 1125 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็น ไก่ ได้กิน ไก่ จับ ไก่
ดูทั้งหมด 2334 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็นกบ หรือได้จับกบ
ดูทั้งหมด 1861 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็นหนอน หรือจับหนอน
ดูทั้งหมด 2263 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็นเต้านมของผู้หญิง หรือได้จับนม
ดูทั้งหมด 23026 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ฝันเห็นกุ้ง เห็นปลา หรือจับกุ้งจับปลา
ดูทั้งหมด 24765 ครั้ง
ความคิดเห็น 0