แท็ก : โรคไข้เลือดออก

หนุ่ม 19 เสียชีวิต เหตุไข้เลือดออกระบาด!!
ดูทั้งหมด 1449 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ไข้เลือดออกตอนท้อง ยิ่งอันตราย
ดูทั้งหมด 1431 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
รู้ทัน อันตรายของโรคไข้เลือดออก
ดูทั้งหมด 1926 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
โรคติดต่อที่มากับฝน!
ดูทั้งหมด 1021 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
ยุง ภัยที่มากับน้ำ อันตรายถึงชีวิต
ดูทั้งหมด 794 ครั้ง
ความคิดเห็น 0