2วันตายแล้ว168\"อนุชา\"สั่งคุมเข้มรถดัดแปลง

Pic_56249

นายอนุชา โมกขะเวส

วันนี้(1 ธ.ค.) เวลา 11.00 น.นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน แถลงว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 52 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน”เกิดอุบัติเหตุ รวม 709 ครั้ง ลดลงจากปี 2552 (851ครั้ง) 142 ครั้ง ร้อยละ 16.69 ผู้เสียชีวิต 77 คน ลดลงจากปี 2552 (83 คน) 6 คน ร้อยละ 7.23 ผู้บาดเจ็บ 763 คน ลดลงจากปี 2552 (909 คน) 146 คน ร้อยละ 16.06 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 46.12 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 18.48ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.08 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 59.66 บบถนน อบต. หมู่บ้าน ร้อยละ 36.25 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 32.58 ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กลางคืน ร้อยละ 70.66 โดยเฉพาะช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 29.76 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 55.60

นายอนุชา กล่าวว่า จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ ตรัง ราชบุรี 25 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา 5 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 31 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ มี 3 จังหวัด สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ยโสธร จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 35 จังหวัด จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ มีจำนวน 4 จังหวัด ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,700 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 69,185 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 729,200 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 71,641 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของการเรียกตรวจ โดยมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุด 22,994 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 20,617 ราย

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ธ.ค. 52 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,824 ครั้ง ลดลงจากปี 2552 (2,329 ครั้ง) 505 ครั้งร้อยละ 21.68 ผู้เสียชีวิตรวม 168 คน ลดลงจากปี 2552 (226 คน) 58 คน ร้อยละ 25.66 ผู้บาดเจ็บรวม 1,988 คน ลดลงจากปี 2552 (2,504คน) 516 คน ร้อยละ 20.61 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสูด ได้แก่ เชียงราย 62 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จันทบุรี เชียงใหม่ 7 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 73 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 3 วัน ได้แก่ ยโสธร จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 3 วัน มี 18 จังหวัด จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 3 วัน มี 2 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร สมุทรสงคราม

นายอนุชา กล่าวต่อว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า ในวันที่ 1 ม.ค.ของทุกปีมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนถนนสายรองมากที่สุด โดยผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นเด็กและเยาวชนสูงถึงร้อยละ 30 และกว่าร้อยละ 20 ของผู้ถูกดำเนินคดีความผิดจราจรเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้สั่งการให้จังหวัดเร่งแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ใน กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเน้นหนักมาตรการเข้มข้นบนถนนสายรองใน หมู่บ้านและชุมชน กวดขันกลุ่มเด็กที่ดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์มิให้เดินทางออกนอกหมู่บ้าน แจ้งผู้ปกครองมิให้บุตรหลานฝ่าฝืนกฎหมายจราจร โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มบนถนนที่มียานพาหนะใช้ความเร็ว เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ขอกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มงวดการตรวจจับเน้นหนัก 10 ฐานความผิดกฎหมายจราจร ได้แก่ เมาไม่ขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตรากำหนด แซงในที่คับขันและตัดหน้ากระชั้นชิด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ขับรถย้อนศร โทรไม่ขับ ตลอดจนกวดขันรถกระบะที่ดัดแปลงสภาพรถ บรรทุกคนในกระบะท้ายจำนวนมาก ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด.

โดย : ultraman
อัพเดท : 13-01-54, 15:21 น.
ที่มา :

สาธารณสุขล่าสุด
ดูข่าวสาธารณสุขทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)