ประกาศพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ มีผลบังคับใช้วันนี้

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 เรื่อง " กำหนดชื่อและประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ บุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ " โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศฉบับนี้ กำหนดให้อาคาร 3 ประเภท เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด

ประเภทที่ 1 คือสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่คลินิก โรงพยาบาล ร้านขายยา สปา หรือ ร้านนวดแผนโบราณ

ประเภทที่ 2 คือสถานศึกษา เช่นโรงเรียนที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา สถานกวดวิชา พิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดการแสดง

ประเภทที่ 3 คือ สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถานที่ดูกีฬาทุกประเภท สถานบันเทิง สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปั้มน้ำมัน สถานที่ทำงาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ


นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ ยังครอบคลุมถึงยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท ไม่ว่ามีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม

ส่วนสถานที่สาธารณะที่สามารถจัด เขตสูบบุหรี่ได้นั้น มีทั้งหมด 4 แห่งคือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานีให้บริการเชื้อเพลิง สถานที่ราชการ รัฐวิสหากิจ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดยทั้งหมดจะต้องมีการจัดพื้นที่เฉพาะให้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 นี้ เป็นการขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ให้มากขึ้นจากประกาศฉบับเดิม ซึ่งผู้ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

โดย : ultraman
อัพเดท : 17-01-54, 15:41 น.
ที่มา : voicetv

สาธารณสุขล่าสุด
ดูข่าวสาธารณสุขทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)