ผ่านฉลุย สภารับร่างพ.ร.บ กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

ผ่านฉลุย สภารับร่างพ.ร.บ กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

สภาฯ ฉลุยรับหลักการร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท วาระแรก 284 ต่อ 152 เสียง หลังถกนานกว่า 28 ชม.

(29 มี.ค.) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง กล่าวสรุป พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์ ในการประชุมสภาฯ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ว่า ขอย้ำว่าร่างพ.ร.บ.นี้ให้อำนาจกู้เงินไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท แน่นอนว่าต้องมีค่าชำระดอกเบี้ยรายปี แต่จะไม่มีการสะสมดอกเบี้ยให้พอกพูนขึ้น โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้ถึงร้อยละ 5 เพื่อความมั่นใจว่าจะชำระหนี้ได้ สมมุติหากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาจะดำเนินการชำระคืนเงินกู้เร็วกว่านั้นก็ได้ ยืนยันว่าการกู้เงินตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ในที่สุดหนี้จะหมดลง ส่วนจะหมดลงตามเวลาที่แถลงไว้หรือไม่ก็อยู่ที่แนวทางดำเนินการ ในอดีตกฎหมายกู้เงินอื่นๆ รวมถึงการกู้เงินเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หนี้เหล่านั้นแม้จะน้อยกว่า แต่หากทำลืมเลือนหนี้ก็จะพอกพูน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญตรงนี้ หนี้กองทุนฟื้นฟู 1.4 ล้านล้านบาท จนถึงขณะนี้ลดลงเรื่อยๆ การที่เราไม่ใช้งบฯประจำปี มิติของงบฯส่วนนี้อาจไม่สามารถทำให้ดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้ต่อเนื่องได้ ที่บอกว่าจะมีการเบียดบังไปใช้ในกิจการด้านอื่นนั้น ที่เราออกเป็นกฎหมายเฉพาะแบบนี้ จะรักษาวินัยการคลังเข้มงวดควบคู่ไปกับการนำเข้าสู่งบฯสมดุลในที่สุด การดำเนินการตามโครงการนี้แน่นอนว่าไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกจังหวัด แต่จะเกิดผลต่อทุกจังหวัดแน่นอน ไม่มีเจตนาเลือกจังหวัดใดโดยเฉพาะ
             
นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า หากรวมจีดีพีรวม 7 ปีตามโครงการนี้ จะมีมูลค่าถึง 120 ล้านล้านบาท  ดังนั้นการลงทุน 2 ล้านล้านบาท ถือว่าคุ้มค่า ฐานการเงินของไทยที่เข้มแข็งมีเงินทุนสำรองอยู่ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มีสภาพคล่องส่วนเกดินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยที่เกิดจากการดูดซับสภาพคล่องโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นมีอยู่ การนำมาลงทุนดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนก็จะไปอยู่กับกลุ่มผู้ออม ที่ผ่านมาสิ่งที่ไม่ได้จ่ายจากค่าดอกเบี้ยก็คือความสูญเสียโอกาสจากระบบคมนาคมขนส่งที่ผ่านมา หากมีการลงทุนตามร่างพ.ร.บ.นี้ จะมีการลงทุนสูงขึ้นกว่าไม่ลงทุนโดยมีนัยยะสำคัญ อนาคตเราจะประหยัดเชื้อเพลิงปีละกว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนการดูแลการทุจริต เราจะดำเนินการตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนอื่น อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.บริหารจัดการหนี้สาธารณะ และต้องรายงานต่อรัฐสภาทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน 120 วัน ยืนยันว่าไม่ให้หนี้สาธารณะเกินร้อยละ 50 แน่นอน แต่เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อีกร้อยละ 10 เพื่อให้มั่นใจว่าจะจัดการได้ จึงหวังว่าสภาฯจะให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ประชาชน
             
หลังจากให้รัฐมนตรีชี้แจงเสร็จ จนกระทั่งเวลา21.45 น.ที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ในวาระแรก ด้วยคะแนนเสียง 284 ต่อ 152 เสียง งดลงคะแนน 21 และไม่ลงคะแนน 7 และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจำนวน 36 คน แปรญัตติภายใน 30 วัน นัดประชุมครั้งแรกวันที่ 2 เม.ย.นี้  เวลา 10.00 น. ที่ห้อง 3601 อาคารรัฐสภา 3

จากนั้นนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวของคุณสมาชิกที่ร่วมอภิปรายมา ตลอด2 วัน และ สั่งปิดการประชุมเวลา 21.55 น.  ทั้งนี้การอภิปรายตลอดทั้ง 2 วัน ใช้เวลากว่า 28 ชม.

โดย : Chang noye
อัพเดท : 30-03-56, 09:47 น.
ที่มา :

การเมืองล่าสุด
ดูข่าวการเมืองทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)