ทหารเดินแจกใบปลิว แจงเหตุผล 10 ข้อ การทำรัฐประหาร

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

ทหารเดินแจกใบปลิว แจงเหตุผล 10 ข้อ การทำรัฐประหาร

ทหารเดินแจกว่อน ใบปลิว‬ชี้แจงเหตุผล 10 ข้อ การทำรัฐประหาร ให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ

วานนี้ (2 มิ.ย.57) ที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้มีการเดินแจกใบปลิว ที่ถูกจั่วหัวว่า "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คืนความสุขให้ประชาชน" ให้กับประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมา โดยภายในใบปลิวดังกล่าวเป็นข้อความชี้แจงถึงเหตุผล 10 ข้อ ที่ต้องทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ซึ่งมีใจความว่า..

เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น นำความสูญเสียมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ปัญหาสำคัญดังกล่าว ได้แก่

1. มีความขัดแย้งทางความคิดการเมืองอย่างรุนแรง หยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย

2. การใช้อำนาจการปกครองที่กระทำอยู่เดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยก และการกระทำผิดของกลุ่มต่าง ๆ ได้อีกต่อไป

3. แนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการต่อต้านอย่างกว้างขวาง ถ้าเลือกตั้งต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ อาจเกิดปัญหาความวุ่นวายไม่จบสิ้น

4. การชุมนุมทางการเมืองที่มีต่อเนื่องมาถึง 6 เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางความคิด และการแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมือง ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำให้ประชาชนแตกความสามัคคี จนไม่อาจปรองดองกันได้

5. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น มีคดีความจำนวนมากอยู่ในชั้นศาล และยังรอกระบวนการยุติธรรม ตัดสิน

6. การบังคับใช้กฎหมายปกติต่อปัญหาข้างต้น บังคับใช้ไม่ได้ทุกกลุ่ม ทำให้เกิดความหวาดระแวง เกลียดชังกันในหมู่ประชาชนเป็นวงกว้าง ความเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย โดยเฉพาะแกนนำที่มีความผิด ตามกระบวนการยุติธรรม นำไปสู่การยุยงปลุกปั่นแนวร่วมของฝ่ายตน ให้พร้อมที่จะกระทำการใดๆ ต่อฝ่ายตรงข้ามด้วยความรุนแรง

7. การบริหารราชการแผ่นดินในห้วงที่ผ่านมาไม่สามารถกระทำได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติ และก่อปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญ้า

8. มีการล่วงละเมิดสถาบันฯ ตามมาตรา 112 ทั้งทางลับและเปิดเผย สร้างความไม่พอใจและเกลียดชังของประชาชนโดยรวม ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ

9. การปลุกระดมมวลชนที่มุ่งเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ทวีความรุนแรงและเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

10. ปรากฏชัดว่ามีการจัดตั้งและใช้กองกำลังติดอาวุธรวมถึงการตระเวนอาวุธสงครามจำนวนมาก เพื่อปฏิบัติการอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามของตน โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งกองทัพจะยอมให้เกิดขึ้นในประเทศชาติไม่ได้โดยเด็ดขาด

สิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องร่วมมือร่วมใจกันตั้งแต่วันนี้ คือ ต้องรับรู้และตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการจัดระเบียบและปฏิรูปการเมืองโดยเร่งด่วน และร่วมใจกันแก้ปัญหาทั้งปวง เพื่อขจัดความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมให้ได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกหมู่เหล่ามีการรับรู้และให้ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี จะสามารถนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเร็ว และส่งผลให้ประเทศชาติมีรัฐบาลของประชาชน เกิดขึ้นอย่างแน่นอน”

โดย : Chang noye
อัพเดท : 04-06-57, 09:16 น.
ที่มา : http://www.tnews.co.th

การเมืองล่าสุด
ดูข่าวการเมืองทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)