นายกประยุทธ์ แถลงเดินหน้าภารกิจด่วน เน้นแก้ไข ต่อต้านโกง

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

นายกประยุทธ์ แถลงเดินหน้าภารกิจด่วน เน้นแก้ไข ต่อต้านโกง

"ประยุทธ์" แถลงหลังรับสนองนโยบาย เตรียมทูลเกล้าฯ ครม. ตุลานี้ ยันบริหารรราชการควบคู่ภารกิจเร่งด่วน ทำงานร่วม คสช.สร้างธรรมาภิบาลการเมือง ให้ระบบเข้มแข็งต่อต้านโกง เร่งแก้เศรษฐกิจเพื่อรองรับเออีซี
      
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยระบุว่า หน้าที่ต่อไปของตนคือการคัดเลือกรองนายกฯ คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะทูลเกล้าฯ ในเดือนตุลาคม โดยจะบริหารราชการควบคู่กับภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบถ่วงดุลแต่ไม่ก้าวล่วงกัน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่ากังวล รัฐบาลจะสร้างระบบให้เข้มแข็ง เพื่อต่อต้านการทุจริต ในข้าราชการ พลเรือน ทหาร ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง เพื่อรองรับการปฏิรูป ให้ระบบการเมืองมีธรรมาภิบาลในการบริหารไปสู่อนาคต ทั้งนีประชาชนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ก้าวผ่านไปได้ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฏหมาย และกระบวนการยุติธรรม
      
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในด้านเศรษฐกิจ มีปัญหามากมายที่ต้องช่วยกัน และแก้ไขโดยเร็วเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ในด้านความมั่นคงก็มีปัญหาหลายประการ ทั้งเรื่องชายแดน การปักปันเขตแดน การปลบหนีเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี ความมั่นคงภายใน อาชญากรรม การพนัน อาวุธสงคราม แรงงานต่างด้าว ให้เศรษฐกิจเดินหน้าเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปรับปรุงโครงสร้างภาษี พลังงงาน แก้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะพยายามแก้ปัญหามให้เร็วแต่ไม่เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไป
      
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนด้านสังคมต้องปลูกจิตสำนึก ในวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ป้องกันการบุรุกทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์คนในชาติ ด้านกฏหมายต้องแก้กฏหมายที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องระหว่างประเทศและพันธะสัญญา ให้สะดวกและถูกต้อง โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นหรือกำจัดฝ่ายใด ในสภาปฎิรูปก็อยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้ง 11 ด้าน เพื่อสร้างอนาคตชาติไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป โดยตนให้คำมั่นจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ของชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน สร้างความร่มเย็นสู่ประชาชน พร้อมสร้างความรักความสามัคคีแก่ทุกฝ่าย ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกับรัฐบาล

โดย : Chang noye
อัพเดท : 25-08-57, 13:18 น.
ที่มา :

การเมืองล่าสุด
ดูข่าวการเมืองทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)