22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี  วันคุ้มครองโลกถือเป็นวันสำคัญที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นคุณค่าและใส่ใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ ที่หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกมากขึ้น โดยเริ่มต้นเป็นที่แรกในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประชาชนชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนที่ส่วนมากเป็นวัยหนุ่มสาว ผู้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้พร้อมใจกันมาชุมนุมประท้วง เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของโลก อย่างจริงจัง ผลจากการชุมนุมดังกล่าวก่อให้เกิดการออกกฏหมายแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐ อเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น รวมถึงในระดับโลกก็ได้มีการผลักดันวาระดังกล่าวจากโครงการสิ่งแวดล้อมสห ประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) จนในที่สุด จึงมีการกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา

โดย : Chang noye
อัพเดท : 22-04-58, 11:24 น.
แท็ก :

ทั่วไปล่าสุด
ดูข่าวทั่วไปทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)