ไทยเฝ้าระวัง!! หลังลาวประกาศภาวะฉุกเฉิน พบเชื้อ "โปลิโอ" กลายพันธุ์

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

ไทยเฝ้าระวัง!! หลังลาวประกาศภาวะฉุกเฉิน พบเชื้อ "โปลิโอ" กลายพันธุ์

ลาว ประกาศภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข หลังพบการระบาด "โปลิโอ" สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ เดินทางเข้าลาวเกิน 1 เดือนต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศ ด้าน สธ.ไทยเข้มมาตรการเฝ้าระวัง เร่งฉีดวัคซีนเด็กให้ครอบคลุม

               เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีลาวออกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ หลังพบการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ในประเทศลาวและพม่า ว่า ภายหลังลาวประกาศภาวะฉุกเฉินฯ ได้ออกมาตรการ 2 ข้อ คือ 1.ผู้พำนักในลาว ต้องได้วัคซีนโปลิโออย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทางออกนอกประเทศ และ 2.ผู้จะเดินทางเข้าไปในลาว โดยมีแผนพำนักในลาวตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศ ซึ่้งรัฐบาลลาวได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าวแล้ว

               นพ.อำนวย กล่าวว่า แม้ไทยจะมีสถานะปลอดโรคโปลิโอมาแล้ว 18 ปี แต่ยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาด จึงจำเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้เร็ว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่ง สธ.ได้เข้มข้นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอ 3 ด้าน ได้แก่ 1.การให้วัคซีนในเด็กต้องครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 2.เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวก เปียกเฉียบพลัน โดยการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และ 3.จัดให้มีกลไกติดตามระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอและต่อ เนื่อง

               นพ.อำนวย กล่าวว่า "ไทย จะเปลี่ยนมาใช้วัคซีนโปลิโอชนิดกินแบบ 2 ชนิด คือ ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 และ 3 แทนวัคซีนโปลิโอเดิมที่เป็นแบบ 3 ชนิด ร่วมกับการใช้วัคซีนชนิดฉีด เพื่อกำจัดไวรัสชนิดที่ 2 ให้หมดไป จึงขอความร่วมมือประชาชนนำบุตรหลานมารับวัคซีนตามกำหนด" 

 

โดย : ทีมงานคันปาก
อัพเดท : 23-02-59, 09:49 น.
ที่มา :

manager.co.th


ต่างประเทศล่าสุด
ดูข่าวต่างประเทศทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)