รับมือกับปัญหาเด็กพูดช้าและวิธีรักษา

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

รับมือกับปัญหาเด็กพูดช้าและวิธีรักษา

การที่เด็กจะพัฒนาทักษะทางภาษาและการพูดได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมจากพ่อแม่ พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ใกล้ชิดเด็กอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปริมาณของคำศัพท์ที่เด็กเรียนรู้และพูดได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเมื่อเด็กอายุประมาณ 10-12 เดือน และสามารถใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ พูดคุยโต้ตอบกับคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างเหมาะสมเป็นเรื่องเป็นราวเมื่ออายุ 7 ขวบขึ้นไป

กรณีที่เด็กพูดช้า คือเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาและการพูด ไม่เป็นไปตามวัย เช่น เด็กอายุ 2 ขวบยังพูดเป็นคำๆ ชนิดที่สื่อความหมายไม่ได้ หรืออายุ 3 ขวบแล้วยังพูดเป็นประโยคสั้นๆ ไม่ได้ คนเป็นพ่อแม่ก็ควรจะกูแลอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตลูกอยู่ตลอดเวลา

 สาเหตุของการพูดช้า มีหลายประการ แต่หลักๆ มีดังนี้

1. เด็กขาดการกระตุ้นทางภาษาที่เหมาะสม เช่น พ่อแม่ หรือพี่เลี้ยงเด็ก ไม่ค่อยได้พูดกับเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กขาดทักษะในการเรียนรู้ด้านการพูด หรือไม่เปิดโอกาสให้เด็กพูด เช่น เด็กอยากได้อะไร แค่ชี้ผู้ใหญ่ก็หยิบให้ โดยเด็กไม่ต้องพยายามออกเสียง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก ยิ่งในยุคปัจจุบัน ผู้ใหญ่มักปล่อยให้เด็กอยู่กับทีวี การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์มากเกินไป ทำให้เด็กอยู่ในโลกส่วนตัว อยู่ลำพังหรือเล่นคนเดียวก็สนุกได้ ทำให้เด็กขาดการปฏิสัมพันธ์ ยิ่งทำให้เด็กพูดช้าลง

2. เด็กมีความผิดปกติบางอย่าง เช่น หูตึง หูหนวก ซึ่งอาจเกิดจาก ภาวะการตั้งครรภ์ผิดปกติส่งผลถึงการได้ยิน เช่น แม่เป็นโรคหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์ หรืออาจเป็นโรคที่เกิดขึ้นในภายหลัง เช่น โรคหูน้ำหนวก โรคสมองอักเสบ ฯลฯ

3. มีความผิดปกติจากโรคทางพันธุกรรม เช่น กลุ่มอาการดาวน์ หรือเกิดจากภาวะการคลอด เช่น ขาดเลือดไปเลี้ยงสมองในขณะคลอด หรือเกิดจากภาวะโรคติดเชื้อในสมองหรือได้รับสารพิษ เป็นต้น

4. เด็กมีความเครียดหรือกังวล ซึ่งอาจเกิดจากสภาพการเลี้ยงดูในครอบครัว ทำให้ไม่กล้าพูด กลัวที่จะพูด ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง บกพร่องในการออกเสียงใช้เสียง

5. ภาวะออทิสติก ซึ่งมักจะมีอาการร่วมกับสมาธิสั้น มักจะพูดช้าหรือไม่พูด หรือพูดสื่อสารอย่างมีความหมายไม่ได้

การรักษา

หลักการสำคัญที่สุดคือ  รีบวินิจฉัยและรีบให้การรักษาตรงตามสาเหตุ  เพราะฉะนั้นพ่อแม่ พี่เลี้ยงเด็กจึงดูควรเอาใจใส่และมีเวลาให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ทำ

 ควรสังเกตอารมณ์ของเด็กเพราะเด็กที่พูดช้า ไม่สามารถบอกหรือสื่อถึงความต้องการของตนเองได้ อาจทำให้หงุดหงิดโมโหง่าย มีปัญหาทางพฤติกรรมตามมาได้ บางครั้งพ่อแม่ พี่เลี้ยงเด็ก ควรคาดเดาหรือพูดแทนเด็ก  เพื่อลดความตึงเครียดทางอารมณ์ของเด็ก หากได้รับการกระตุ้นแล้วไม่ได้ผล ถ้ามีปัญหาด้านอารมณ์มากๆ ควรส่งต่อให้กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมดูแลรักษาต่อไป

ฉะนั้น เมื่อพบว่าลูกพูดช้า คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรพาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุของการพูดช้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการวางแผนช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเด็กได้อย่างทันท่วงที 

จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ท่ามกลางความเร่งรีบ และสังคมตัวใครตัวมัน ทำให้เด็กยุคสมัยนี้มักจะพูดช้าเพราะไม่ค่อยมีใครคุยด้วย หรือไม่ก็ถูกปล่อยให้อยู่กับทีวี หรือพี่เลี้ยงเด็ก ยิ่งถ้าทีพี่เลี้ยงเด็กใช้ภาษาอื่นด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นปัญหาสำหรับเด็กเพิ่มขึ้นไปอีก

 

บทความแนะนำ

แค่สัมผัส ก็กระตุ้นพัฒนาการลูกแรกเกิดได้

พัฒนาการ 12 เดือนแรกของลูกน้อย

โดย : meemi
อัพเดท : 18-04-59, 12:47 น.
ที่มา :

baby.kapook


แม่และเด็กล่าสุด
ดูข่าวแม่และเด็กทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)