วิธีสังเกตอาการออทิสติกในลูกน้อย

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

วิธีสังเกตอาการออทิสติกในลูกน้อย

ถ้าคุณพ่อ คุณแม่พบว่าลูกมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรักษาคือช่วงเด็กเล็ก 3 – 5 ขวบ โดยมีวิธีสังเกตลูกน้อยดังนี้

อายุ 10 – 12 เดือน ไม่มองตามสิ่งที่พี่เลี้ยงชี้ชวนให้ดู ไม่เข้าใจหน้าที่ของของเล่น

อายุ 12 – 14 เดือน ไม่ชี้เพื่อบอกสิ่งที่ตนต้องการ ไม่มีภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสาร ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้

อายุ 14 – 16 เดือน ไม่ชี้สิ่งที่ตนสนใจ และไม่ชี้ชวนให้พี่เลี้ยงสนใจด้วย

อายุ 16 – 18 เดือน เล่นสมมติไม่ได้ เช่น ป้อนนมให้ตุ๊กตา ยังไม่สามารถพูดเป็นคำ 1 พยางค์ได้

อายุ 2 ปี ไม่อยากเล่นกับเด็กอื่น ไม่เข้าไปนั่งเล่นข้างๆ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ยังไม่พูด 2 พยางค์ติดกันได้

อายุ 3 ปี ไม่เล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ และไม่เล่นสมมติเป็นเรื่องราว

การรักษาออทิสติก

1.ปรับพฤติกรรมและฝึกทักษะทางสังคม เช่น ลดพฤติกรรมซ้ำๆ โดยการให้รางวัล คำชมเมื่อมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพิกเฉยเมื่อเด็กงอแง หรือเบี่ยงเบนความสนใจเด็กไปยังสิ่งอื่นที่เด็กชอบในขณะที่เด็กงอแง

2.การฝึกพูด เป็นการรักษาที่สำคัญโดยเฉพาะในรายที่มีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อความหมายล่าช้า การฝึกการสื่อสารได้เร็วเท่าไหร่จะทำให้เด็กเรียนรู้จากการใช้ภาษาได้เร็วเท่านั้น

3.การส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นที่ล่าช้าควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร สังคม และการปรับพฤติกรรม

4.การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาที่มีระบบชัดเจน ไม่มีสิ่งเร้ามากเกินไป มีครูการศึกษาพิเศษดูแล โดยวางแผนการศึกษาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงหยุดเรียน

5.การรักษาด้วยยา เป็นการรักษาเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและช่วยให้ฝึกเด็กได้ง่ายขึ้น การรักษาด้วยยาไม่ได้เป็นการรักษาอาการหลักของโรค

 

Photo credit: amarinbabyandkids.com

บทความแนะนำ

เรียกชื่อแล้วลูกไม่ตอบรับ สัญญาณออทิสติกหรือแค่ติดหน้าจอ

ลูกเป็นออทิสติกเพราะทีวี

โดย : Chang noye
อัพเดท : 27-06-59, 10:15 น.
ที่มา :

amarinbabyandkids


แม่และเด็กล่าสุด
ดูข่าวแม่และเด็กทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)