การรับมือกับปัญหาการพูดของลูกน้อย....

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

การรับมือกับปัญหาการพูดของลูกน้อย....

เด็กแต่ละคนย่อมมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ ที่แตกต่างกัน บางคนพัฒนาการเร็วกว่าวัย บางคนล่าช้าไปบ้าง ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หนักใจที่สุด คือ พัฒนาการทางด้านการพูด โดยเฉลี่ยเด็กไทยอายุ 10 เดือนถึง 1 ปีจะเริ่มเลียนเสียงของตัวเองได้ และหลัง 1ปีจะเริ่มพูดคำศัพท์ได้ 1พยางค์ในปัจจุบันพบว่า เด็กไทยพูดได้ช้าลง

สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า

ส่วนสาเหตุที่พบในเด็กพูดช้า ได้แก่ การได้ยินผิดปกติ ปัญหาพัฒนาการทางด้านภาษา ภาวะออทิสติก ปัญหาทางด้านสติปัญญา นอกจากนี้การขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เด็กพูดช้าในการประเมินเบื้องต้นแพทย์จะซักประวัติโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา ทั้งภาษาพูดและการเข้าใจภาษา รวมถึงตรวจร่างกาย  ตรวจพัฒนาการและประเมินพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการตอบสนองต่อเสียง ภาษาท่าทางที่ใช้สื่อสาร ทักษะทางสังคม โดยในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดและความเข้าใจภาษาล่าช้ากว่าวัยอย่างชัดเจน แพทย์จะส่งตรวจประเมินการได้ยินโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทาง ทั้งนี้การรักษาและแก้ไขเรื่องการพูดช้าจะอิงตามสาเหตุที่พบนั้นๆ

การกระตุ้นและการแก้ไขเด็กพูดช้า

การรักษาแก้ไขหากเริ่มเร็วเท่าใดก็จะยิ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กให้ดีขึ้นเร็วเท่านั้น ส่วนแนวทางในการ กระตุ้นพัฒนาการทางภาษาในเด็กที่พูดช้า คือ ผู้เลี้ยงดูควรออกเสียงพูดให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างในการพูดที่ดีแก่เด็ก และควรพูดในสิ่งที่เด็กกำลังให้ความสนใจอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน  เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเสียงที่เด็กได้ยินตรงกับสิ่งที่เด็กกำลังให้ความสนใจอยู่  ถ้าเด็กยังพูดไม่เป็นคำ ควรเน้นพูดกับเด็กให้เป็นคำเดี่ยวๆ ให้ตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น ถ้าเด็กชี้จะเอานม ให้พูดว่า “นม” ก่อนส่งให้เด็ก โดยควรทำซ้ำๆ บ่อยๆ และควรตั้งคำถามแก่เด็กอย่างเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่สนใจร่วมกัน ในเด็กเล็กอาจใช้คำถามง่ายๆ เช่น “เรียกว่าอะไร” “กำลังทำอะไร” ผู้เลี้ยงดูควรเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจโดยการมองหน้า ให้เวลาเด็กในการตอบคำถามพอควร มีท่าทีที่ไม่เร่งรัดเมื่อเด็กตอบคำถามไม่ได้ หากเด็กตอบคำถามไม่ได้ก็อาจถามใหม่ด้วยคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และหากเด็กสามารถสื่อสารได้เหมาะสมก็ควรให้คำชม และเปิดโอกาสให้เด็กซักถามต่อ นอกจากนี้ควรสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือนิทานตามวัย การดูรูปภาพ การเล่นสมมติร่วมกัน

 

Photo credit: baby.kapook.com

บทความแนะนำ

การกระตุ้นและการแก้ไขเด็กพูดช้า ต้องทำอย่างไร?

กระตุ้นลูกน้อยให้เข้าใจภาษาพูดได้สมวัย...

โดย : Chang noye
อัพเดท : 25-07-59, 15:16 น.
ที่มา :

mamaexpert


แม่และเด็กล่าสุด
ดูข่าวแม่และเด็กทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)